Bibliotheek PDF EPUB

De Eerste Brief van Johannes (II) - Paul C. Jong

Genieten De Eerste Brief van Johannes (II) Paul C. Jong epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2018
DIMENSIE: 3,31
ISBN: 1230002163642
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul C. Jong

Omschrijving:

Als u een ware Christen bent, dan moet u Gods liefde beter kennen dan gewoon theoretisch. Diegenen die weten en geloven in Jezus als de Verlosser moeten Gods liefde concreet in hun vergeving van zonden kennen dat werd volbracht door het evangelische Woord van het water en de Geest. We moeten ware gelovigen in het ware evangelie worden om Gods liefde in zijn diepheid te kennen. In dit ware evangelie, openbaart de liefde van God zich concreet en in detail. Als we Gods liefde willen kennen, dan moet onze kennis komen van Gods concrete liefde voor ons die geopenbaard is in de evangelische Waarheid van het water en de Geest alleen dan kunnen we anderen naar de ware liefde van God leiden.De Apostel Johannes getuigde dat Jezus Christus, die kwam door het water, het bloed en de Heilige Geest, de Verlosser en God Zelf is. De essentie van het getuigenis is de Waarheid van de vergeving van zonden, dat toebehoort aan het water, het bloed en de Heilige Geest. Zoals er staat geschreven in het Woord van God, het water betekent Jezus' doopsel dat Hij ontving van Johannes de Doper, en het bloed betekent het oordeel dat Hij ontving voor al onze zonden. Opnieuw, het bewijs van onze zaligmaking ligt in de Heilige Geest, het water en het bloed (1 Johannes 5:8). De ambten van het water, het bloed en de Heilig Geest zijn die van God waarmee Hij alle zondaars van al hun zonden heeft gered.

... Johannes 1:8 als het eerste voorbeeld van een moeilijke passage in de brief van Johannes geven: "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons ... De eerste brief van Johannes 4:1-21 - JW.ORG ... ." Deze passage is moeilijk te begrijpen, vooral als we het toepassen op de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest. De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) is een brief van de apostel Johannes in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Ze behoort tot de algemene zendbrieven.. Deze eerste brief telt 5 hoofdstukken. Er bestaat ook een Tweede en een Derde brief van Johannes.. Inhoud Edit. De eerste brief wordt traditioneel be ... Eerste brief van Johannes | Religie kennis Wiki | Fandom ... .Ze behoort tot de algemene zendbrieven.. Deze eerste brief telt 5 hoofdstukken. Er bestaat ook een Tweede en een Derde brief van Johannes.. Inhoud Edit. De eerste brief wordt traditioneel beschouwd als geschreven door de apostel Johannes, waarschijnlijk te ... De eerste brief van Johannes 4:1-21. 4 Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,* + maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+ 2 ... Johannes stelt de vraag in zijn brief op een ándere manier: niet wát, maar Wíe is liefde. 'Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.' (1 Joh. 4:8) De liefde is geen begrip, maar een Persoon met een Naam: JHWH, Theos, de God van de Bijbel. Hij heeft Zich laten kennen: Johannes schrijft dat hij Hem, Jezus, heeft gezien, gehoord en zelfs heeft aangeraakt. letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament de eerste brief van johannes, blz. 2 de tweede brief van johannes, blz. 65 de derde brief van johannes, blz. 72 de brief van judas, blz. 78 het boek openbaring blz. 97 door matthew henry opnieuw uit het engelsch vertaald. vermeerderd met een voorrede van dr. h. bavinck tweede druk. Schrijver. De brief bevat geen enkele duidelijke aanwijzing dat de schrijver de apostel Johannes was, maar de grote overeenkomst in stijl, taalgebruik en thematiek, maken het zeer aannemelijk dat de schrijver van deze brief dezelfde is als de schrijver van het evangelie van Johannes. De Derde brief van Johannes (vaak kortweg 3 Johannes genoemd) wordt in de oude traditie de apostel Johannes toegeschreven.. Het is een kort boek: het telt één hoofdstuk bestaand uit 15 verzen.Er bestaat ook een Eerste en een Tweede brief van Johannes.. Inhoud Edit. De derde brief is geadresseerd aan Cajus of Gajus. In het Nieuwe Testament komen verschillende personen met deze naam voor: in ... Paus Johannes Paulus II, Latijn: Ioannes Paulus PP. II, geboren als Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 18 mei 1920 - Vaticaanstad, 2 april 2005), was een Pools priester die aartsbisschop en kardinaal werd en uiteindelijk op 16 oktober 1978 verkozen tot 264e paus van de Rooms-Katholieke Kerk.Hij was de opvolger van de plotseling en na een bijzonder kort pontificaat (33 dagen) o...