Bibliotheek PDF EPUB

Spreken over God - Arjan Plaisier

Het beste Spreken over God Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2012
DIMENSIE: 9,58
ISBN: 9789023903413
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Arjan Plaisier

Omschrijving:

De Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan van God.De laatste jaren is het 'spreken over God' opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land.Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is.Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

...ver God en het spreken van God is er nog een derde, namelijk het spreken tot God ... Spreken over God | David ... . God is aanspreekbaar en binnen de biddende gemeenschap horen wij van God. In Deuteronomium 6:7 roept de Heere op om Zijn woorden aan onze kinderen mee te geven. 'U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.' Dat betekent dus in alle facetten van het leven. Op ieder moment van de dag geeft God gelegenheden om over Hem te spreken. Van ... In je Huis en op de Weg: Spreken over God - Elke dag nieuw ... . Op ieder moment van de dag geeft God gelegenheden om over Hem te spreken. Van God Spreken: Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie. Zo'n titel belooft veel goeds. Des te groter is misschien daarom mijn teleurstelling. Zeker, er wordt heel wat zinnigs aangestipt in dit gesprek tussen bijzonder hoogleraar en predikant Wouter Slob en cultuurredacteur Job van Schaik. In 'Spreken over God' beschrijft dr. A. van der Beek de hoofdlijnen van de theologie. Dit boek is een verkorte weergave van de zesdelige serie 'Spreken over God'. Het denken over Christus als de openbaring van Gods wezen bepaalt alle thema's van de theologie. Binnen enkele weken verschijnt het laatste deel van de serie 'Spreken over God', waar prof. Dr. A. van de Beek in 1998 een begin mee maakte. In dat jaar publiceerde hij Jezus Kurios. De christologie als hart van de theologie. Naar eigen zeggen, had hij er toen nog geen idee van, dat nog vijf delen zouden volgen, die in omvang steeds groter werden. Onbekommerd spreken over God? Het vanzelfsprekend spreken over een almachtige God of een God die van buiten ingrijpt is onmogelijk geworden. Dat heeft ons meer of minder moeite gekost. We zijn op zoek naar een nieuw onbekommerd spreken over God dat in alle lichtheid wel weer recht doet aan de gebrokenheid. Als God niet zou spreken, is het christelijk geloof maar een saaie bedoening, gebaseerd op antieke geschriften van duizenden jaren oud. Maar God is geen overblijfsel uit een ver vervlogen oudheid. Hij is de levende God, die hier en nu, onder zijn kinderen actief is en die heel persoonlijk tot ons en door ons heen spreekt. Spre...