Bibliotheek PDF EPUB

Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners - Francis Allan

Het beste Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: maart 2018
DIMENSIE: 7,96
ISBN: 1230002195957
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Francis Allan

Omschrijving:

Het was naar aanleiding van eenige door mij geschreven werkjes, over sommige Noord-Hollandsche Eilanden, dat ik door eenige mijner vrienden en betrekkingen, (geboren Schiermonnikoogers) op wier vriendschap ik hoogen prijs stel, werd aangezocht, om ook van hun eiland iets te geven. Rekenende op hunne belofte, om, zoo veel in hun vermogen was, mij met hunne inlichtingen ter zijde te zullen staan, zette ik mij neder ter vervaardiging van het Werkje, dat ik hierbij, mijnen Landgenooten in het algemeen, en den Schiermonnikoogers in het bijzonder, met bescheidenheid aanbiede.Terwijl ik tevens mijnen dank betuig aan die allen, welke mij met hunne inlichtingen wel hebben willen dienen.Moge het vele lezers vinden!Eiland Marken, F. Allan.den 1 Febr. 1856.

...et voormelde jaar, 1825, gebleken, dat de kunstmatige3 zeeweringen, ... Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners ... ... 1856 - Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners, Francis Allan. In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd. Dit stuk waaraan een gedrukt jaartal ontbreekt, is aldus onderschreven: Het waren inzonderheid de verwoestende stormvloeden van Kerstnacht 1717, en van den 1 e Januarij des jaars 1720, waardoor Schiermonnikoog zeer veel had te lijden.—De natuurlijke schutsmuur, tegen de woede der zee, de duinen, we ... 1856 - Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners ... ... .—De natuurlijke schutsmuur, tegen de woede der zee, de duinen, werden ten deele weggeslagen of verstoven, en de bewoners genoodzaakt, hunne woningen af te breken en die zoo veel mogelijk oostwaarts weder op te bouwen. 1856 - Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners, Francis Allan. In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd. Ook nog aan 't Schiermonniks oor. Geeft het soms een valsch gehoor. het eiland schiermonnikoog en zijne bewoners. Het in zoo vele opzigten belangrijke eiland Schiermonnikoog , dat inzonderheid door de geheel eigenaardige taal der bewoners, zich van de overige Nederlandsche dialecten onderscheidt, maakt tegenwoordig eene der grietenijen van de provincie Friesland uit, en behoort als zoodanig, tot het Arrondissement Leeuwarden , Kanton Dockum . Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners Francis Allan Transcription Jeroen Hellingman Project Gutenberg Urbana, Illinois, USA. ##### ##### ##### ##### 20130407012102allan projectID517f95595d203 urn:uuid:abb06dc5-8186-4451-a67e-2245a184badd 44204 2013-11-18. Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners. toon extra info. geschetst door F. Allan, met eene kaart. Auteur(s) Allan, F. Uitgever: Amsterdam : Weijtingh & Van der Haart: Jaar van uitgave: 1856: Pagina's: 30 p: Op papier: Trefwoorden (cab) nederland / eilanden / geografie / sociologie / antropologie / nederlandse waddeneilanden / friesland: Free kindle book and epub digitized and proofread by Project Gutenberg. Auf der WWW.KINDERHAUS-LEVERKUSEN.DE-Website können Sie das Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners-Buch herunterladen. Dies...