Bibliotheek PDF EPUB

De bouwstenen van het leven - J.A.M.M. Prinsen

Genieten De bouwstenen van het leven J.A.M.M. Prinsen epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: augustus 2015
DIMENSIE: 6,92
ISBN: 9789086862702
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.A.M.M. Prinsen

Omschrijving:

In deze tweede, licht herziene, versie van "De bouwstenen van hetleven" wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten, van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Niet alleen voor Bachelor-studenten een goed alternatief naast Engelstalige standaardwerken, maar voor iedereen die wil weten hoe de processen in ons lichaam en in de natuur om ons heen op moleculair niveau verklaard kunnen worden. De auteurs hebben daarbij een klassieke kijk gecombineerd met de laatste inzichten en maken op een heldere manier gebruik van de soms onvermijdelijke vaktaal. Het is daarmee oprecht een introductie tot de moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen.Drs. Jan A.M.M. Prinsen is al jaren gefascineerd door de wereld van de moleculaire celbiologie en heeft vele boeken op dat terrein verslonden.Na een actieve loopbaan als tandarts heeft hij tijd gevonden de vergaarde kennis samen te vatten op een manier die het voor leken toegankelijk maakt. Daarbij werd hij inhoudelijk gesteund door dr. Feike R. van der Leij, die als lector en hogeschooldocent aan de Life Sciences & Technology opleidingen in Leeuwarden gewend is deze materie over te brengen. Hij heeft een brede achtergrond in de biotechnologie, met veel praktische ervaring op het terrein van moleculair biologisch onderzoek.

...het leven is het natuurlijke proces waarbij leven is ontstaan uit niet-levende materie, zoals eenvoudige organische verbindingen ... Aminozuren - De bouwstenen van het leven | Ergomax | Blog ... . Hoewel de details van dit proces nog onbekend zijn, stelt de heersende wetenschappelijke hypothese dat de overgang van niet-levende naar levende systemen geen afzonderlijke gebeurtenis was, maar een evolutionair proces van toenemende ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek De bouwstenen van het leven, geschreven door J.A.M.M. Prinsen & F.R. van der Leij. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek n ... Natuurinformatie - Ontstaan van de bouwstenen van het leven ... .A.M.M. Prinsen & F.R. van der Leij. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over samenvatting, propedeuse jaar, periode 3, de mens 2 samenvatting & de mens 2. 'Bouwstenen voor je Leven' is eveneens bijzonder geschikt als catechesemateriaal voor jong en oud, bijvoorbeeld in aansluiting op de Belijdeniscatechese, of als vervolg op een Alpha-cursus. Ons verlangen is dat het gebruik van dit materiaal zal leiden tot een steviger geloofsfundament in het leven van gelovigen. Functionele bouwstenen van het leven, start met een algemene situering en vervolgt met een uitgebreide bespreking van de verschillende bouwstenen van cellen (suikers, nucleotiden, lipiden en eiwitten). De structuurniveaus van eiwitten worden in extenso behandeld en gradueel gekoppeld aan functie en aan regulatie van deze functie. Het ontstaan van leven is moeilijk te begrijpen. De scheikundigen Miller en Urey maakten in 1953 een oersoep, waarin zij na een week aminozuren (bouwstenen van leven) vonden. Nu weten we dat de luchtlaag rond de jonge aarde op een aantal punten niet helemaal te vergelijken is met deze oersoep. Sommige wetenschappers denken daarom dat het leven op aarde elders in het heelal is ontstaan. 1. Het cijfer voor de cursus Bouwstenen van het leven, wordt pas vastgesteld indien de student een voldoende beoordeling heeft behaald voor de taaltoets Nederlands (AB_TAALTOETS) of de 'Bijspijkercursus Nederlands' heeft afgerond. 2. Aanwezigheid bij alle practicumproeven en veiligheidsinstructies is verplicht. Bij het experimentele gedeelte is Het is daarmee oprecht een introductie tot de moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen. Sinds het verschijnen van "De bouwstenen van het leven" heeft zich binnen de moleculaire celbiologie een in het oog springende ontwikkeling voorgedaan. DE TAAL VAN MUZIEK- Bouwstenen van klassieke muziek herkennen en interpreteren Utrecht, Academiegebouw. 19 Oct. De biografie Utrecht, Academiegebouw. 20 Oct. Let's do Lunch - Verkenners in de Wetenschap Boothzaal, Universiteitsbibliotheek De Uithof, Utrecht. 20 Oct. Avatars: mythe of werkelijkheid? Den Haag. 21 Oct. Bouwstenen van het leven ... Koop De bouwstenen van het leven van Prinsen, J.A.M.M met ISBN 9789086862702. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl In De bouwstenen van het leven wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten, van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Aan de hand van de elementen uit het periodiek systeem legt Anja Røyne in Onze bouwstenen de oorsprong van het leven op aarde bloot en laat ze zien dat de menselijke soort in een prachtige maar kwetsbare harmonie met het universum leeft. Bouwstenen van het leven - Gezondheid en Leven. Hieronder worden samenvattingen, aantekeningen en oefententamens weergegeven voor het vak Bouwstenen van het leven aan de opleiding Gezondheid en Leven te Vrije Universiteit Amsterdam....