Bibliotheek PDF EPUB

Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht - Backes, W.

Je vindt hier Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,2
ISBN: 9789012381932
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Backes, W.

Omschrijving:

none

...cht en milieukwaliteitseisen) en het natuurbeschermingsrecht worden hier eveneens behandeld ... Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht door P.J.J. van ... ... . 'Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht' beoogt daarin te voorzien en geeft een overzicht van de stand van zaken in het natuurbeschermingsrecht op Europees niveau en in Nederland. Niet alleen de bescherming van soorten en gebieden komt uitvoerig aan de orde, ... Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht [boekbespreking] Auteur(s) Bastmeijer, K. Tijdschrifttitel: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde: Deel(Ja ... PDF Download Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht | BANK72 PDF ... . Tijdschrifttitel: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde: Deel(Jaar)Nummer: ... Gezien het levendige karakter van het natuurbeschermingsrecht en ruimtelijke ordeningsrecht bestond behoefte aan een actualisering. Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht omvat naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De ruimtelijk relevante onderdelen van het milieurecht (zoals de m.e.r.-plicht en milieukwaliteitseisen) en het natuurbeschermingsrecht worden hier eveneens behandeld. Auteur: mr. J. Robbe; Prof. mr. dr. A.A. Freriks; Prof. dr. Ch. W. Backes, Prijs: € 55,00, ISBN/ISBN13: 9789012381932, Categorie: Boek, Dit boek geeft u een overzich... Abstract. Handboek wetgeving natuurbescherming. Centraal staat Nederland en de EU wetgeving. Achtereenvolgens komen aan bod: natuurbeschermingsbeleid en natuurbeschermingsrecht; overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht; natuurbeleidsplannen en beheersplannen; gebiedsbescherming, namelijk: via natuurmonumenten en via Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, via beschermde ... Title: Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht: Author: Backes, Ch., Buuren, van P.J.J., Freriks, A.A. Date issued: 2004: Access: Closed Access: Reference(s ... Natuurbeschermingsrecht: wie ziet door de bomen het bos?. [Review of the book Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, A.A. Freriks Ch.W. Backes & P.J.J. van Buuren, 2004] Online Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening (II) (onderdeel Modulaire cursus) Online real-time en interactief Belastingrecht| Verbintenissenrecht| Aanbestedingsrecht| Diversen| Algemene praktijk (burgerlijk recht)| Bouwrecht (vastgoedrecht)| Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, ruimtelijk ... Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(2): 129-134. article in jo...