Bibliotheek PDF EPUB

Boom Juridische studieboeken - Gelijkheid als juridisch beginsel - T. Loenen

Je vindt hier Boom Juridische studieboeken - Gelijkheid als juridisch beginsel pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2009
DIMENSIE: 11,78
ISBN: 9789089741592
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: T. Loenen

Omschrijving:

Boom Juridische studieboeken - Gelijkheid als juridisch beginsel 1e druk is een boek van Titia Loenen uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789089741592 Kan een dove pati nt tegenover de overheid een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel om bij een medisch consult een doventolk ter beschikking te krijgen, met als argument dat anders geen sprake is van gelijke toegang tot kwalitatief gelijke gezondheidszorg? Zijn slechtere arbeidsvoorwaarden voor deeltijdwerknemers aan te merken als discriminatie op grond van geslacht, omdat de overgrote meerderheid van deze groep uit vrouwen bestaat? Moeten we voorkeursbehandeling van allochtonen zien als een ongeoorloofde inbreuk op het gelijkheidsbeginsel of juist als een bijdrage tot realisering daarvan?De antwoorden die in de rechtspraktijk op dit soort vragen worden gegeven, hangen nauw samen met de verschillende conceptualiseringen van het gelijkheidsbeginsel die mogelijk zijn. Deze uitgave richt zich op de conceptuele aspecten van de juridische norm van gelijke behandeling en non-discriminatie. Een positiefrechtelijk overzicht van allerlei regelingen en rechtspraak inzake gelijke behandeling en non-discriminatie zal de lezer dan ook niet aantreffen. Wel worden de conceptuele inzichten telkens ge llustreerd met voorbeelden uit de jurisprudentie van Nederlandse, buitenlandse en/of internationale (semi)rechterlijke instanties. Op deze manier worden theorie en praktijk van het recht op een vruchtbare wijze op elkaar betrokken

... Deze beschouwing over gelijkheid als juridisch beginsel richt zich op de conceptuele aspecten van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie ... Gelijkheid als juridisch beginsel door Titia Loenen (Boek ... ... . Centraal staan verschillende conceptualiseringen van het juridische gelijkheidsbeginsel, die het bereik van deze norm in sterke mate bepalen. Dit wordt telkens geïllustreerd met voorbeelden uit de jurisprudentie van Nederlandse, buitenlandse ... Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. www.stuvia.nl Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. ... fundamentele juridische concepten ... Studystore | Gelijkheid als juridisch beginsel, Loenen, T ... ... . www.stuvia.nl Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. ... fundamentele juridische concepten in onze rechtsorde. ... Boom Juridische studieboeken - Gelijkheid als juridisch beginsel (1) 35,50. 5% studentenkorting. Henk Post; Gelijkheid als nieuwe religie (0) Gelijkheid als juridisch beginsel: een conceptuele analyse van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie Boom Juridische studieboeken: Amazon.es: Titia Loenen: Libros en idiomas extranjeros Gelijkheid als juridisch beginsel . Reeksen. Boom Juridische studieboeken. Actie en reactie . Actie en reactie . Actie en reactie . Amerikaans staatsrecht. Amerikaans staatsrecht Arbeidsrecht . Arbeidsrecht & Reorganisatie . Arbeidsrechtelijke Themata . Arbeidsrechtelijke themata Kan een dove patiënt tegenover de overheid een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel om bij een medisch consult een doventolk ter beschikking te krij... Gelijkheid als juridisch beginsel: een conceptuele analyse van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie (Boom Juridische studieboeken) | Loenen, Titia | ISBN: 9789089741592 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Uitgeverij op het gebied van jurisprudentie, criminologie, bestuurskunde en international publishing. Wie het recht wil bestuderen, kan vele wegen bewandelen. Maar voor wie het recht als sociaal-cultureel en intellectueel fenomeen wil begrijpen, staan aanzienlijk minder wegen open. De reden is dat het recht zowel in abstracto als in concreto alleen begrepen kan worden in de context van de omstandigheden waarin het functioneert. Dit boek neemt deze gedachte van het contextualisme als ... Gelijkheid als juridisch beginsel ... Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees en nationaalrechtelijk perspectief (diss. Utrecht ... Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001. Commissie gelijke behandeling, 'Trouwen? Geen bezwaar! Advies van de Commissie gelijke Behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand ... Buy Gelijkheid als juridisch beginsel: een conceptuele ana...