Bibliotheek PDF EPUB

De nieuwe wijn van de dominicaanse spiritualiteit - Paul Murray O.P.

Het beste De nieuwe wijn van de dominicaanse spiritualiteit Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: maart 2019
DIMENSIE: 11,33
ISBN: 9782808102858
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul Murray O.P.

Omschrijving:

In dit levendige, meeslepende boek benoemt en bejubeltPaul Murray o.p. de aspecten van de dominicaanse traditiedie het hart uitmaken van haar spiritualiteit. De dominicaansetraditie is in het verleden vaak erudiet en intellectueelgenoemd, en met reden. Maar de stemmen en delevens van de dominicanen die we in dit boek ontmoeten,waren ook op een uitzonderlijke manier apostolisch,uitbundig, evangelisch, durvend, mystiek en krachtig.Van in het begin toonde de dominicaanse geest een groteopenheid voor de wereld. Dominicanen als Thomas vanAquino, Jordanus van Saksen en Catharina van Siena warenniet alleen onvergetelijk in hun lofzang op de genade, maarwaren ook overtuigde verdedigers van de natuur in mensen wereld. Ze dronken met overgave van Gods Woord, zoalsDominicus het hen had voorgedaan, en getuigden zowelvan grote morele en leerstellige waarheden als van eenvreugde die alles overtreft.Misschien ligt daar een reden van het diepe gevoelvan onvervuldheid dat woekert in onze maatschappij:te moeten leven met het beperkte pragmatische eendimensionelebeeld van de wereld. De dominicaanse blikop het leven die we in dit boek ontmoeten, is integendeelbreed open en vervuld van vreugde. Een spirituele wegdie ieder, en overal, kan gaan.

......