Bibliotheek PDF EPUB

De kern van de koran - Thomas Cleary

Het beste De kern van de koran Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 1999
DIMENSIE: 10,72
ISBN: 9789051214765
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Thomas Cleary

Omschrijving:

De niet-moslim in de westerse wereld wordt in toenemende mate geconfronteerd met de Islam en met alles wat daarmee verbonden is. De gedachtenwereld en de gebruiken van de moslim zijn echter de meesten van ons onbekend. Lezing van de koran zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de Islam en het geloofsgoed van de moslim en kan vooroordelen helpen wegnemen. In De kern van de koran wordt een keuze van teksten uit de koran voor de niet-moslim toegankelijk gemaakt. De opgenomen teksten vertegenwoordigen de 'zes doeleinden' van het heilige boek: kennis van Allah, kennis van de weg die tot Allah leidt en vier afgeleiden hiervan. Op deze wijze wordt de lezer ingewijd in de wijsheid, schoonheid en verhevenheid van de koran. De teksten zijn bedoeld om hardop te worden voorgedragen, een geestelijke oefening die met diepe aandacht dient te worden verricht. De kern van de koran vormt een complete inleiding tot een van de boeiendste en meest omvattende boeken uit de geschiedenis, die ook in de westerse wereld een bijdrage zou kunnen leveren tot een harmonieuzer samenspel van geloof en rede.

... en moet ook zijn uiterste best doen om zo mooi mogelijk voor te lezen ... Wat is de Koran? | Koran.nl ... .De K oran is vertaald in bijna alle talen, dus iedere moslim kan de K oran lezen in zijn eigen taal. De kern van het islamitisch geloof is dat er slechts één God bestaat, Allah, die zijn wil aan de mensheid heeft geopenbaard via zijn boodschapper Mohammed. Vele moslims zien de teksten in de Koran als de letterlijke openbaringen van het woord van Allah. De islam kent vijf belangrijke zuilen of geboden: de geloofsbelijden ... De kern van de koran PDF Download | BANK72 PDF ... . De islam kent vijf belangrijke zuilen of geboden: de geloofsbelijdenis (sjahada), ... De gedachtenwereld en de gebruiken van de moslim zijn echter de meesten van ons onbekend. Lezing van de koran zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de Islam en het geloofsgoed van de moslim en kan vooroordelen helpen wegnemen. In De kern van de koran wordt een keuze van teksten uit de koran voor de niet-moslim toegankelijk gemaakt. De Koran van vandaag de dag is precies hetzelfde als de kopieën die Uthman vanaf het jaar 651 begon te verspreiden. Dit wordt ook bevestigd door de recent gevonden koranfragmenten in de bibliotheek van de Universiteit van Birmingham. De Koran wordt beschouwd als het letterlijke woord van God. In die Koran staat dat de woorden uit de Bijbel, en dan vooral de Tora en het Evangelie ook woorden zijn van God (sura 3: 3). Momenteel wordt veel waarde gehecht aan geschriften die ruim 200 jaar na het leven van de profeet Mohammed zijn geschreven. op de Koran, in relatie tot de bedoeling van Mohammed met 'de boodschap' gebruik ik afkortingen. gKa staat voor: gezamenlijke Koran auteurs. De gKa hebben voor Soera verzen gezorgd, die niet door Mohammed uitgesproken kunnen zijn. De kern van de misleiding bevind zich dan ook in de toevoegingen van de gKa. Al Qur'an is een arabisch woord dat letterlijk betekent "lezen, reciteren". Het is één van de Heilige Boeken van de islam, naast de andere aan de profeten geopenbaarde boeken in hun oospronkelijke vorm (zoals het Boek der Psalmen, de Thora, de Evangeliën enz.).. De Koran brengt geen nieuwe godsdienst, maar bevestigt de boodschappen die voordien reeds neergzonden werden aan andere profeten. Christoph Luxenberg schreef in 2000 het boek Die syro-aramäische Lesart des Koran, waarin hij de ontstaansgeschiedenis van de Koran revistionistisch benadert, dat wil zeggen, op basis van een meer islamologische analyse en dus niet kiest voor de zelfs in de academische wereld gangbare islamitische benadering. De vervulling van de wet Volgens de Koran is niet Christus de vervulling van de wet (Thora) maar is de Koran gezonden tot waarmaking van de Thora II-41, II-89. De kern van de wet, namelijk 'liefde', komt echter in de Koran niet aan bod. Over Joden en Christenen De Koran spreekt zeer wisselend over Joden en Christenen. De Koran (Arabisch: Al Quran) is het heilige boek van de moslims.. De moslims geloven dat de profeet Mohammed (moslims schrijven achter de namen van profeten vrede zij met hem) in het jaar 611 in de grot Hira de engel Gabriël ontmoette. Ze geloven dat Allah de volgende boodschap voor Mohammed had: Beweeg jou tong er niet mee (de koran) om er haast mee te maken. De eerste soera met zeven aya's (Al Fatiha, de Opening) wordt de kern van de Koran genoemd. Alle soera's hebben een naam, die vaak ontleend is aan een woord in het begin van de soera, zoals 'De Opening', 'De Koe' en 'Het geslacht van Imraan'. De Koran is een Leiding voor de gehele mensheid en is bedoeld als Verkondiger van verheugende Tijdingen en als Waarschuwer. De Koran kan niet geëvenaard worden in welk opzicht dan ook. Het is een Boek dat geen tegenstrijdigheden bevat. Ieder Woord is met een Goddelijke Precisie geopenbaard. De islamofoben die claimen dat de koran geweldadig en vijandig is verschillen niet veel van de propagandamachine van Hitler jegens de talmoed tijdens wereldoorlog 2. Men trach woorden uit hun verband te rukken. Om te beginnen lees altijd het vers ervoor en erna. We moeten de Koran niet letterlijk nemen. De tekst van de Koran is niet per se absoluut. Zo luidde de kern van de oratie die de kersverse Utrechtse hoogleraar Aboe Zaid gisteren hield bij het ... Structuur Edit. De Koran is niet chronologisch ingedeeld. Toen kalief Oethman ibn Affan rond 650 de teksten verzamelde, heeft men de hoofdstukken (soera's) min of meer volgens lengte gerangschikt. De kortste soera omvat drie en de langste 286 ayaat (verzen). In totaal bevat de Koran 114 soera's, bestaande uit 6226 aya's (afhankelijk van de indeling), die met uitzondering van soera Het Berouw ... De 114 soera's zijn terug in hun historische volgorde gezet, opdat de lezer de ontwikkeling van Mohammad en zijn Koran beter kan volgen. Daarnaast heeft de auteur voor de meeste soera's een inleiding geschreven om de weg naar de kern van de tekst makkelijker te maken....