Bibliotheek PDF EPUB

Arbeidsomstandighedenrecht 4 - Arbeidstijdenwet - J. van Drongelen

Je vindt hier Arbeidsomstandighedenrecht 4 - Arbeidstijdenwet pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2013
DIMENSIE: 11,62
ISBN: 9789490962845
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J. van Drongelen

Omschrijving:

"Arbeidsomstandighedenrecht 4 - Arbeidstijdenwet 1e druk is een boek van J. van Drongelen uitgegeven bij Uitgeverij Paris B.V.. ISBN 9789490962845 Arbeids- en rusttijden is een onderwerp waarover of gekscherend wordt gesproken of over wordt opgeschept. Immers, er is een cultuur ontstaan waarin het maken van veel uren op een zekere bewondering kan rekenen. Deeltijdarbeid van 20, 32 uur per week is leuk voor vrouwen, maar echte kerels draaien op zijn minst toch ""60, 70 of 80 uur' per week. Arbeidstijden is niet alleen een makkelijk te meten onderwerp, het is ook een emotioneel onderwerp, omdat het ingrijpt in het sociale leven van de werknemer en zijn gezin en omdat er naar de arbeidstijd wordt betaald en geld een belangrijke rol speelt in onze samenleving; er wordt een bepaalde status aan ontleend en geeft aan welke mogelijkheden er zijn in het besteden van vrije tijd. Bij een kwalitatieve beschouwing van de problematiek van arbeidstijden blijkt er meer achter te zitten. Arbeidstijden zijn dan een factor die meedoet in de organisatie van de arbeid. De wet gebruikt nota bene ook de terminologie: ""de werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat'. Met de organisatie van de arbeid wordt bedoeld dat een ondernemer (nauwkeurig) moet inventariseren wie waar en wanneer en op welke plek wordt ingezet. Daarbij geldt dat de inzet van de factor arbeid wat betreft duur en plaats in de dag of in de nacht in veel bedrijven de grootste kostenpost is. Dat maakt dat in het algemeen over de inzet van arbeidzeker bij grote(re) arbeidsorganisatiesgoed moet worden nagedacht. De organisatie van arbeid is een complex proces dat om die reden een serieuze benadering verdient. Dat betekent ook dat goede arbeidstijdenwetgeving altijd complex zal zijn; simpelweg, omdat de materie complex is. Dit boek geeft inzicht in deze complexe wereld van de arbeidstijdenwetgeving. Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en de rechtspraktijk. Om de toegankelijkheid van het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Ook is ervoor gezorgd de leesbaarheid optimaal te doen zijn.Over de auteurMr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg."

...irect te downloaden In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken ... Arbeidsomstandighedenrecht 2 - Arbeidstijden gebundeld ... ... . Voor een langere periode geldt het volgende: Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week ... Arbeidsomstandighedenrecht / 2: Arbeidstijden gebundeld. Formaat: Ebook Wij doneren tot 12% van je aankoopbedrag aan een onderwijs project van de Tika Foundation in Nepal. ... De Arbeidstijdenwet gebruikt nota bene ook de terminologie `de werkgever organiseert de arbei ... Arbeidsomstandighedenrecht Deel 4 Arbeidstijdenwet ... ... . ... De Arbeidstijdenwet gebruikt nota bene ook de terminologie `de werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat ... In dit tweede deel in de reeks Arbeidsomstandighedenrecht komen de onderstaande onderwerpen aan bod: aanwezigheidsdienst; vereenvoudiging naar aanleiding van wijzigingen in de Arbeidstijdenwet met ingang van 2007; internationale verplichtingen op het terrein van arbeids- en rusttijden; de rol van de Raad van State als adviesorgaan. 1. De Arbeidstijdenwet: het systeem en de handhaving ofwel over de grenzen van het strafrecht 2. Arbeids- en rusttijden in negen Europese landen 3. Aanwezigheidsdienst in het EG-recht 4. Arbeidstijdenwet: de regeling van de arbeidstijd 5. Nogmaals aanwezigheidsdiensten en het Jaeger-arrest 6. Kanttekeningen bij het SER-advies Vereenvoudiging ... Auteur: J. van Drongelen, Prijs: € 54,10, ISBN/ISBN13: 9789077320952, Categorie: Boek, Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat... De Arbeidstijdenwet gebruikt nota bene ook de terminologie `de werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat (...). Bij de organisatie van de arbeid gaat het om de inzet v Arbeidsomstandighedenrecht 2: Arbeidstijden gebundeld, D.J.J. Korver, F. Hendrickx, S.F.H. Jellinghaus - Ebook - 9789490962500 | AKO boeken Arbeids- en rusttijden is een onderwerp waarover of gekscherend wordt gesproken of over wordt opgeschept. Immers, er is een cultuur ontstaan waarin het maken van veel uren op een zekere bewondering kan rekenen. Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat gericht is op het beschermen van de werknemer tegen de met het verrichten van arbeid samenhangende invloeden die zijn veiligheid en zijn ... namelijk de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet, die vervolgens in de hoofdstukken 3 en 4 zijn behandeld. Arbeids- en rusttijden is een onderwerp waarover of gekscherend wordt gesproken of over wordt opgeschept. Immers, er is een cultuur ontstaan waarin het maken van veel uren op een zekere bewondering kan rekenen. Deeltijdarbeid van 20, 32 uur per week is leuk voor vrouwen, maar echte kerels draaien op zijn minst toch '60, 70 of 80 uur' per week. Arbeidstijden is niet alleen een makkelijk te ... Arbeidstijdenwet.nl voor alle informatie over werktijden en rusttijden conform de ATW. Gratis downloaden ATW samenvatting! Arbeidstijdenwet: (inclusief arbeidstijdenbesluit) (Arbeidsomstandighedenrecht, Band 4) | J. van Drongelen, D.J.J. Korver | ISBN: 9789490962845 | Kostenloser Versand ... Arbeidstijdenwet: inclusief arbeidstijdenbesluit Arbeidsomstandighedenrecht: Amazon.es: Drongelen, J. van, Korver, D.J.J.: Libros en idiomas extranjeros De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Met deze regels wil de Rijksoverheid werknemers beschermen tegen te lange werkdagen. Maar ook de combinatie van werk, privé en zorgtaken gemakkelijker maken. Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat gericht is op het beschermen van de werknemer tegen de met het verrichten van arbeid samenhangende invloeden die zijn veiligheid en gezondheid (kunnen) bedreigen. In hoofdstuk 1 is naast een begripsbepaling en de inhoud van dit rechtsgebied op nationaal niveau, ook aandacht besteed aan internationaalrechtelijke ... De Arbeidstijdenwet bevat geen voorschriften over het maximale aantal te werken weekenden per jaar. De Arbeidstijdenwet bevat wel regelgeving met betrekking tot zondagarbeid: Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit (zoals in de gezondheidszorg). De Arbeidstijdenwet (ATW), ook wel in de volksmond "werktijdenwet'" genoemd, is een complex geheel van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers bepalen. In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. 4 | De arbeidstijdenwet Hoeveel mag een werknemer werken? Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag maximaal 60 uur gewerkt worden. Let op: een werknemer mag niet iedere week het maximaal aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de...