Bibliotheek PDF EPUB

Monografieen BW B84 - Aanneming van werk - C.E.C. Jansen

Het beste Monografieen BW B84 - Aanneming van werk Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2013
DIMENSIE: 5,32
ISBN: 9789013116335
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.E.C. Jansen

Omschrijving:

Deze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen. Gegeven de wijze waarop een dergelijk proces normaliter wordt afgewikkeld, en gelet op de problemen die zich daarbij kunnen voordoen, is nagegaan welke keuzes de wetgever heeft gemaakt bij de regeling daarvan en hoe die keuzes kunnen worden beoordeeld.Daarbij ligt de focus in het bijzonder op vraagstukken met betrekking tot zowel de (on)duidelijkheid en de interne consistentie van de regeling van titel 7.12 BW als de aansluiting van die regeling op het algemeen deel van het verbintenissenrecht.

... Booms, Aanvullen van subjectieve rechten (Onderneming en recht nr ... WK referentielijst online publicaties (titelgesorteerd) 17 ... ... . 109) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019. Aanneming van werk (Mon. BW nr. B84) Aanneming van werk (Monografieën BW nr. B84) Y 2013 Aansprakelijkheid in belastingzaken (FM nr. 73) Aansprakelijkheid in belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 73) Y 2014 Bij gebruik van afkortingen voor publicatiebronnen in redactionele content geldt Bijlage 3 als Kluwerstandaard.KBS Bijlage 3 ... Monografieen BW B67 - Consumentenkrediet. Dit b ... Monografieen BW B84 - Aanneming van werk - C.E.C. Jansen ... ... .KBS Bijlage 3 ... Monografieen BW B67 - Consumentenkrediet. Dit boekje gaat over de consumentenkredietovereenkomst. De privaatrechtelijke aspecten van deze overeenkomst... Aanneming van werk (Mon. BW nr. B84) Aanneming van werk (Monografieën BW nr. B84) Y Y 2013 Bij gebruik van afkortingen voor publicatiebronnen in redactionele content geldt Bijlage 3 als Kluwerstandaard.KBS Bijlage 3 Afkortingen en schrijfwijzen van publicatiebronnen (stand 20-9-2016) 2. C.E.C. Jansen, Aanneming van Werk, nrs. 36-40, 56-61, 65-73 en 74-78, Monografieën BW , 2013 B84 1 66 3. J.M. van Dunné, Over staalprijzen en zo. Deel I en II, TBR 2010/86 en 106 105 4. P. Vermeij, Beëindiging van de overeenkomst TBR 2010/212 133 5. E.M. Bruggeman en H.P.C.W. Strang, De wijziging van de waarschuwingsplicht in de Wkb, TBR ... Speciaal voor de relatie opdrachtgever - aannemer kent de titel aanneming van werk in artikel 7:768 BW een eigen regeling over opschorting. 2.2 Opschorting op grond van artikel 6:262 BW (exceptio non adimpleti contractus) Artikel 6:262 BW spitst de hoofdregel van artikel 6:52 lid 2 BW toe op het geval van wederkerige overeenkomsten. Monografieen BW. Aanneming van werk . Aansprakelijkheid voor schade. Aansprakelijkheid voor schade Aansprakelijkheid voor schade . Aard en opzet van het vermogensrecht . Afstand van recht . Algemene bepalingen pand en hypotheek . Algemene voorwaarden 2 C.E.C. Jansen, Aanneming van werk (Mon. BW nr. B84), Deventer: Kluwer 2013, nr. 31 en nr. 66. begrippen 'oplevering' en 'opgeleverd' verband met de verplichting van de opdrachtgever om het door de aannemer tot stand gebrachte werk, al dan niet na Als jurist of juridisch student wilt u inzicht in het begrip nakoming. Wat is nakoming van een verbintenis? Hoe, wanneer en waar vindt nakoming plaats? Wie kan nakomen? Wat is de invloed van kosten van nakoming? In deze vierde druk ook aandacht voor het Draft Common Frame of Reference. In Nakoming, deel van de Monografieën BW, staat de nakoming van verbintenissen centraal, zoals die met name ... dit werk kent de volgende uitvoeringen. Paperback. ISBN 9789013047639 verschijningsdatum 15/05/2008. NUR 822 Privaatrecht uitgever. Wolters Kluwer Nederland B.V. taal Nederlands...