Bibliotheek PDF EPUB

Vitale vennootschappen in veilige handen - C.D.J. Bulten

Vitale vennootschappen in veilige handen U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2017
DIMENSIE: 3,47
ISBN: 9789013144505
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.D.J. Bulten

Omschrijving:

Vitale vennootschappen in veilige handen 1e druk is een boek van C.D.J. Bulten uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013144505 Het is een terugkerend punt van discussie: (buitenlandse) investeerders die aandeelhoudersrechten in Nederlandse vitale vennootschappen verwerven. Aan de ene kant positief, een bijdrage aan de Nederlandse welvaart. Maar tegelijkertijd heerst de vraag: wat zijn de risico#s van ongewenst (buitenlands) aandeelhouderschap voor de nationale veiligheid? Deze uitgave buigt zich over deze moeilijke kwestie. Investeerders die belangrijke aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen die van vitaal belang zijn, verwerven. Positief of niet? In eerste instantie zou u denken: jazeker. Deze investeringen leveren namelijk potentiële groei op. Maar zo simpel is het niet. Achter dit ogenschijnlijke voordeel schuilt namelijk een potentieel probleem: gevaar voor de nationale veiligheid. Vitale vennootschappen in veilige handen werpt een licht op mogelijke veiligheidskwesties die zich kunnen voordoen indien ongewenste (buitenlandse) investeerders een belang nemen in Nederlandse bedrijven die aan de basis liggen van de nationale veiligheid. Veiligheidskwesties per sector Om een sluitend antwoord te vinden op bovenstaande veiligheidskwesties, baseert deze uitgave zich op diepgravend onderzoek, bestaande uit zowel een empirisch en theoretisch gedeelte. Het theoretische gedeelte verkent de Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en rechtsgeleerde literatuur. Het empirisch onderzoek komt voort uit interviews. De auteurs beschrijven de sectoren waarin nationale veiligheid een grote rol speelt. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom, drinkwater, water, transport, chemie, de nucleaire sector, de financiële sector, de digitale overheid en tot slot defensie. De relevante wet- en regelgeving voor vennootschappen in vitale sectoren is overzichtelijk in een bijlage opgenomen. Vitale vennootschappen in veilige handen is de eerste uitgave die veiligheidskwesties ten gevolge van ongewenste (buitenlandse) internationale investeringen breed aankaart. Juristen, ambtenaren, ondernemers verkrijgen een scherpere blik richting deze essentiële vraagstukken.

...recht biedt u de meest complete informatie op het gebied van het ondernemingsrecht ... Vitale vennootschappen in veilige handen - Van Stockum ... . Inclusief Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, de serie Recht & Praktijk - Ondernemingsrecht, de Asser-serie, Tijdschrift Ondernemingsrecht. Home; This edition; 2017, Dutch, Book edition: Vitale vennootschappen in veilige handen : een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het WODC naar de wijze waarop ... Het alumnimagazine van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vitale vennootschappen in veilige handen . Uitgevers Wolters Kluwer Nederland B.V. Top 33. In hechtenis De Online Marketing ... Vitale vennootschappen in veilige handen ... . Uitgevers Wolters Kluwer Nederland B.V. Top 33. In hechtenis De Online Marketing Tornado Ibiza Club In tijden van besmetting De zeven zussen Zon. Net bekeken. Steeg Birgit Snijder-Kuipers Een lied dat alleen ik kan horen Spookhuis ; Bionisch afval Lukt altijd! Strak plan. Statistieken. Werken: 268907: Vitale vennootschappen in veilige handen . Uitgevers Wolters Kluwer Nederland B.V. Top 33. De vlinderkamer De spiegel & het licht Maar waar zijn die duiven dan LvG Souvenir Take it easy Werkschrift groep 7/8A (set a 5 ex) 2e druk. Net bekeken. rapport "Vitale vennootschappen in veilige handen", nodig. Gelukkig blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III dat vitale sectoren specifiek beschermd moeten worden. Robrecht A.F. Timmermans Kandidaat-notaris bij Buren N.V. te Amsterdam en auteur van het proefschrift en boek "Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte ... Bescherming 'vitale vennootschappen': een penbedel wneggi In een recent onderzoek, verricht in opdracht van het WODC, concluderen Bulten en De Jong dat de benadering, zoals voor-gestaan door demissionair minister Kamp, breder getrokken dient te worden: voor het verwerven van een substantieel Een belangrijke dienst is de versleuteling van de telefoongesprekken van de ministers en staatssecretarissen met behulp van cryptografie; C.D.J. Bulten e.a., Vitale vennootschappen in veilige handen (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 142), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. WODC Onderzoek "Vitale vennootschappen in veilige handen" 2016 - 2017 Een wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van het WODC, naar de wijze waarop (buitenlands) aandeelhouderschap gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. «Vitale Vennootschappen in Veilige Handen»? Vraag 9 Hoe zijn de belangen van de samenleving in dit proces gewaarborgd door een onafhankelijke toetsing? Ziet u hier een rol weggelegd voor de commis-sie Toezicht Inlichtingen en Veiligheid? Zo nee, waarom niet? Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden...