Bibliotheek PDF EPUB

Amsterdamse historische reeks - Het kapittel van Sint Jan te Utrecht - E.N. Palmboom

E.N. Palmboom boek Amsterdamse historische reeks - Het kapittel van Sint Jan te Utrecht Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 1995
DIMENSIE: 12,70
ISBN: 9789065502674
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: E.N. Palmboom

Omschrijving:

Amsterdamse historische reeks - Het kapittel van Sint Jan te Utrecht 1e druk is een boek van E.N. Palmboom uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789065502674 Midden 11e eeuw werd in Utrecht het kapittel van Sint Jan gesticht. Het oudste bezit (dos) werd door bisschop Bernold uit het algemene vermogen van de Utrechtse kerk, naar alle waarschijnlijkheid uit het tafelgoed van de bisschop, aan het kapittel als aanvangskapitaal geschonken. Het was overwegend georganiseerd in curtes. Daarnaast kregen proost en kanunniken nog wat goederen, zoals een tol bij Smithuizen, twee hoeven met mancipia, een bos te UUanbeke, een groot stuk grond binnen de muren van de stad Utrecht en een rente van 10 pond uit de Deventerse munt. Uit de opbrengst van dit proosdijgoed moest het dagelijks onderhoud van de kanunniken worden verzorgd. Het landbezit dat na de stichting werd verworven, bestond voornamelijk uit losse stukken grond die niet tot een bepaalde curtis behoorden of niet in een hofverband waren ondergebracht. Veelal waren ze gelegen in de jongere Hollands-Utrechtse veengebieden. De ontginning van deze wildernissen lieten proost en kanunniken over aan derden die hiervoor aan het kapittel een lage ontginningstijns betaalden. De kanunniken bleven voor hun onderhoud niet geheel afhankelijk van de proost, maar kregen de beschikking over een eigen vermogen dat zij zelf konden beheren, het kapittelgoed. Het oudste deel hiervan bestond grotendeels uit kerken en tienden, die rond 1100 door de bisschop geschonken waren, soms met de uitdrukkelijke vermelding dat de proost er geen recht op had. Het kapittelgoed werd in de 12e eeuw vooral uitgebreid door schenkingen van geestelijken. De Utrechtse burgerij betoonde zich weinig vrijgevig. In haar omvangrijke studie beschrijft Ellen Palmboom zeer gedetailleerd de stichting van het Sint Janskapittel, zijn samenstelling, de verdeling van het bezit in verschillende fondsen en de administratie van het goederenbezit tot de 15e eeuw.

... en was gewijd aan Sint-Maarten.Sinds 1580 is de kerk protestants ... Kapittel van Sint Jan te Utrecht (NL-UtHUA - 222 ... ... .De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht. Mijdrecht en omstreken behoorden in die tijd tot het Sticht Utrecht, waarover de bisschop van Utrecht zowel de geestelijke als de wereldlijke macht uitoefende. In 1085 echter had de bisschop zijn bevoegdheden over dit gebied gedelegeerd aan het kapittel van Sint Jan te Utrecht, zodat vanaf die tijd de proost van Sint Jan, die aan het hoofd stond van het kapittel, het hier voor het zeggen had. Ook het kapittel Sint-Jan van Utrecht had rechten in het Naardi ... Het kapittel van Sint Jan te Utrecht - Boeken - Verloren ... . Ook het kapittel Sint-Jan van Utrecht had rechten in het Naardingerland (Het Gooi). Van de kerk in Naarden deelden de proost van het kapittel Sint-Jan en de abdis van het stift Elten het recht om de persona aan te stellen. Verder hadden zowel de proost als de kanunniken van het kapittel inkomsten uit verspreid liggende gronden in het Gooi. Op het achterterrein tussen Janskerk 16 en 17 stond eertijds een groot claustraal huis van het kapittel van Sint-Jan, dat in het bezit was van belangrijke geestelijken en edelen. Het werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gesloopt. Middeleeuwen (500-1500) Stadsgeschiedenis, 23 titels op voorraad, vanaf € 8,00 alleen bij geschiedenisboek-kopen.nl, de online geschiedenisboeken specialist. Zie voor historische gegevens over andere Utrechtse huizen op deze webstek de webpagina Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht. Afb. 2. Plattegrond met de claustrale huizen aan de noordkant van het Janskerkhof, getekend door A.F.E. Kipp. Uit: Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1985, 153. In ieder geval al in de rekening van de Kleine Kamer van het kapittel van ... Zo verkocht de proost van Sint Jan op 13 februari 1247 een huis in de immuniteit van het kapittel aan de Minderbroeders; de Begijnen kregen in 1251 huiserven van Sint Jan in erfpacht. Toen in 1348 het Duitse Huis binnen de muren van de stad werd gevestigd, verwierf de Duitse Orde daarvoor percelen van de bisschop en van het kapittel van Sint Pieter. 'De officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de 14de eeuw', Verslagen en Mededelingen Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, nieuwe reeks, 3 (1982) 87-159 - vooral bij overdracht van goederen traden de officialen op...