Bibliotheek PDF EPUB

Juridische splitsing - G.F. Boulogne

G.F. Boulogne boek Juridische splitsing Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2019
DIMENSIE: 6,81
ISBN: 9789013152180
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: G.F. Boulogne

Omschrijving:

Deze brochure verkent op systematische wijze de fiscale aspecten die aan de rechtsfiguur van de splitsing zijn verbonden. U maakt kennis met de relevante fiscale regelingen en belastingen, aangevuld met specifieke onderwerpen als de verliesverrekening en de samenloop van de fiscale eenheid. Juridische splitsing biedt u het meest complete en actuele overzicht van de fiscale aspecten die gepaard gaan met de rechtsfiguur van de splitsing. Ideaal voor zowel belastingadviseurs met MKB-klanten als voor adviseurs die grote multinationals bijstaan. De brochure opent met een korte schets van de fiscale regelingen en een beknopte civielrechtelijke inleiding. Vervolgens verschuift het perspectief naar het oogpunt van de splitsende en verkrijgende rechtspersonen alsmede van hun aandeelhouders: Box 1-ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders, #gewone# particulieren en lichamen. Van hieruit worden diverse relevante belastingen beschouwd, waaronder de inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts- en dividendbelasting. Tot slot staat de uitgave stil bij specifieke onderwerpen die raken aan de rechtsfiguur van de splitsing. Zo passeren de verliesverrekening, de invordering, de samenloop met de fiscale eenheid en de formeelrechtelijke aspecten de revue. In deze editie zijn de wijzigingen in het Besluit Zuivere Splitsing en Besluit Juridische Afsplitsing verwerkt. Ook is rekening gehouden met de ingrijpende veranderingen in de vele aanpalende bepalingen in de Wet Vpb en hebben de nieuwe arresten en uitspraken die zijn gewezen door het HvJ EU, de Hoge Raad, lagere nationale rechters hun weg gevonden in deze brochure. Zo weet u zeker dat u weer helemaal bij bent met de actuele stand van zaken.

...de dat de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle aandelen krijgt ... Fusie en splitsing bv's - Bedrijfsopvolging.nl ... . Verschillende vormen van juridische splitsing Bij een juridische splitsing laat de splitsende rechtspersoon zijn gehele vermogen overgaan op ten minste twee (bestaande of nieuwe) vennootschappen. De splitsende rechtspersoon houdt hierbij op te bestaan, zonder ontbinding en vereffening. Naast zuivere splitsing is afsplitsing wettelijk ook mogelijk. Juridische Splitsing. Juridische splitsing is opgenomen in art. 2:334a BW en h ... PDF De gefacilieerde juridische fusie- en splitsing ... . Juridische Splitsing. Juridische splitsing is opgenomen in art. 2:334a BW en heeft betrekking op de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door een of meer bestaande of bij de splitsing op te richten verkrijgende vennootschappen. aandelenfusie (herstructurering omhoog), de bedrijfsfusie (herstructurering omlaag), de juridische splitsing (herstructurering omlaag of opzij), en de fiscale eenheid (herstructurering omhoog of omlaag). De juridi-sche fusie, die veel raakvlakken heeft met de juridische splitsing, wordt in deze notitie niet besproken. Een dergelijke split...