Bibliotheek PDF EPUB

Toepassing van Europees recht - Wolters Kluwer Nederland B.V.

Je vindt hier Toepassing van Europees recht pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2013
DIMENSIE: 6,51
ISBN: 9789013108507
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Omschrijving:

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van een themadag voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning over het recht van de Europese Unie, bezien vanuit het perspectief van de Nederlandse rechter.De auteurs, afkomstig uit de magistratuur, de wetenschap en de praktijk, kijken vanuit een specialistisch deelterrein of juist met een sectoroverstijgende helikopterview naar de wijze waarop de rechter zorgdraagt of zou moeten zorgdragen voor de doorwerking van EU-recht.Deze bundel is een gezamenlijke uitgave van de zes Kenniscentra van de Rechtspraak en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

...er wanneer over de grens wordt gecontracteerd, is het van belang om vast te stellen welk recht van toepassing is op de overeenkomst ... EUR-Lex - l14548 - EN - EUR-Lex ... . Aangezien het Europese recht boven het nationale recht komt te staan, garandeert het voorrangsbeginsel dus dat de burgers overal in de EU op een eenvormige wijze beschermd worden door het Europese recht. Reikwijdte van het beginsel. De voorrang van het Europese recht op het nationale recht is absoluut. 6.1 Problemen van toepassing van Europees recht a) Zijn regels van EU-recht over het algemeen minder dwingend dan regels van nati ... Bronnen van Europees recht en beleid - Europa decentraal ... . 6.1 Problemen van toepassing van Europees recht a) Zijn regels van EU-recht over het algemeen minder dwingend dan regels van nationaal recht? Richtlijnen hebben geen bindende kracht tov particulieren maar wel tov lidstaten. → navragen aan anso b) ... Als millennial komen de Europese verworvenheden mij vanzelfsprekend voor. Het Europese recht is in mijn dagelijks leven op allerhande zaken van toepassing en met mijn Nederlandse paspoort in de hand mag ik binnen de (Europese) Unie vrij reizen en in iedere lidstaat zonder beperkingen aan het werk. Het EU-recht bestaat uit "primair" en "secundair" recht. De verdragen (primair recht) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten. De EU-wetgeving (secundair recht) is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de verdragen. De EU-wetgeving bestaat onder meer uit verordeningen, richtlijnen en besluiten. In het recht van de Europese Unie is er sprake van staatsaansprakelijkheid wanneer een particulier schade lijdt doordat een lidstaat van de Europese Unie handelt in strijd met Europees recht. De burger kan dan op grond van het Unierecht een schadevergoedingsactie beginnen tegen de lidstaat. Deze actie moet aangebracht worden voor de nationale rechter en niet bij het Hof van Justitie van de ... Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12, 13 OG 6 Toepassing van Europees recht in de lidstaten. Europees Recht. Universiteit / hogeschool. Universiteit Hasselt. Vak. Internationaal en Europees recht (1880) Academisch jaar. 2016/2017. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Gerelateerde documenten. Het kan hierbij gaan om de toepassing van Europees recht of internationaal recht binnen Nederland, de ontwikkeling en toepassing van het Europese recht in de Europese Unie of de ontwikkeling en toepassing van recht dat op wereldschaal geldt. Je kunt dit doen in veel verschillende rollen, bijvoorbeeld als: Europees Recht - Hoofdinhoud. Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door ... Deze dag was voor de organisatoren aanleiding tot het uitgeven van een compacte bundel met de titel 'Toepassing van Europees Recht', die hieronder partieel wordt besproken. 1. Inhoud. De bundel bevat de volgende bijdragen: - H.J. van Harten - 'Unierecht en de Nederlan...