Bibliotheek PDF EPUB

Kredietverstrekking aan consumenten - J.M. van Poelgeest

Genieten Kredietverstrekking aan consumenten J.M. van Poelgeest epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2015
DIMENSIE: 5,7
ISBN: 9789013126839
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.M. van Poelgeest

Omschrijving:

De regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking aan consumenten is voortdurend in ontwikkeling. Regelgeving op Europees niveau beïnvloedt de rechten en verplichtingen van de partijen die op de markten van de kredietverstrekking werkzaam zijn. Deze partijen hebben te maken met verschillende wetten, lagere regelgeving en gedragscodes.Daarnaast zijn er interpretaties en leidraden van toezichthouders, rechterlijke uitspraken en uitspraken van klachteninstituten. Kortom, de partijen op deze markt hebben te maken met diverse en verspreide regelgeving waardoor het zicht op de van toepassing zijnde rechten en verplichtingen niet altijd volledig is. Daarbij is van belang dat er scherp toezicht wordt gehouden door de AFM.De AFM heeft de afgelopen jaren dan ook diverse maatregelen genomen met betrekking tot partijen werkzaam op het gebied van kredietverstrekking. Om partijen die werkzaam zijn op of te maken hebben met de markt met betrekking tot kredietverstrekking een overzicht te geven van de regelgeving die voor hen relevant is, wordt in Kredietverstrekking aan consumenten de diverse regelgeving beschreven en toegelicht. Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde zoals markttoetreding, overkreditering en zorgplicht.

...anbieders betekent dit dat zij met een kritische blik naar hun acceptatiebeleid en kredietverstrekking zullen ... Kredietverstrekking aan consumenten - J.M. van Poelgeest ... ... ... Het boek Kredietverstrekking aan consumenten, geschreven door J.M. van Poelgeest, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 gehouden aan verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten. De verstrekkingsnormen zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK), die minstens eenmaal per jaar wordt geactualiseerd. Uiteraard conformeert MUNT zich aan de TRHK. Gedragscode Hypothecaire Financieringen MUNT onderschrijft de G ... bol.com | Kredietverstrekking aan consumenten ... ... . Uiteraard conformeert MUNT zich aan de TRHK. Gedragscode Hypothecaire Financieringen MUNT onderschrijft de Gedragscode Hypothecaire Het verstrekken van krediet aan consumenten is al lange tijd aan regels onderworpen. De regels inzake kredietverstrekking waren rond 1970 vastgelegd in het BW, de Wet op het consumptief geldkrediet,7 de Wet op het afbetalings-stelsel8 en de Colportagewet.9 De meeste van deze regels zijn samengevoegd in De regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking aan consumenten is voortdurend in ontwikkeling. Regelgeving op Europees niveau beïnvloedt de rechten en verplichtingen van de partijen die op de markten van de kredietverstrekking werkzaam zijn. D Uit die agenda valt op te maken dat voor het onderdeel 'Financiële dienstverlening' de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties dit jaar opnieuw het belangrijkste thema's is. Een van de zaken waar de AFM in dat kader een verkennend onderzoek naar doet, is de invloed die een lage rente heeft op de kredietverstrekking aan consumenten. Consumenten geven weinig uit, ... Zo kunnen banken nu al erg goedkoop lenen bij de ECB en heeft dat nog geen geweldig effect gehad op de kredietverstrekking aan bedrijven en consumenten. Huug heeft bijzondere interesse in het onderwerp kredietverstrekking aan consumenten. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp in juridische vakbladen. Ook geeft hij als gastdocent les aan de master privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Huug is lid van de Vereniging voor Financieel Recht. Levertijd: 24 uur. Auteur: J.M. van Poelgeest, Prijs: € 89,50, ISBN/ISBN13: 9789013126822, Categorie: Boek, De regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking aan... Nieuwe regels voor hypothecaire kredietverstrekking aan consumenten: over leren en bezweren. een hypothecaire lening, om hen daarmee in staat te stel-len een verantwoorde beslissing te nemen over het wel of niet aangaan van een kredietovereenkomst. De krediet- Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem . By O.O. Cherednychenko and J.-M. Meindertsma. Abstract. In de nasleep van de recente financiële crisis wordt steeds vaker de roep gehoord om te waarborgen dat krediet aan consumenten alleen op maatschappelijk verantwoorde wijze wordt verstrekt. Verder stelt de Fed voor 300 miljard dollar aan leenfaciliteiten beschikbaar ter ondersteuning van de kredietverstrekking aan ondernemers, consumenten en bedrijven. De acties van de Fed worden gewaardeerd op de Amerikaanse aandelenmarkten, waar de futures inmiddels van rood naar groen zijn gedraaid. T1 - Nieuwe regels voor hypothecaire kredietverstrekking aan consumenten. T2 - Over leren en bezweren. AU - Mak, Vanessa. AU - Braspenning, Jurgen. PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Article. JO - Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken. JF - Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken. SN - 1871-3947. ER - Deze week verwacht de Fed elke werkdag voor 75 miljard dollar aan Treasuries op te kopen en voor 50 miljard dollar aan leningen gedekt door hypotheken. Verder stelt de Fed voor 300 miljard dollar aan leenfaciliteiten beschikbaar ter ondersteuning van de kredietverstrekking aan ondernemers, consumenten en bedrijven. Ruim 5800 Keer kredietverstrekking per maand ondanks negatieve registratie. ... dat kredietverstrekkers in de eerste vijf maanden van 2018 gemiddeld 5808 keer per maand een krediet hebben verstrekt aan consumenten met een actuele betalingsachterstand van meer dan drie maanden of een herstelde betalingsachterstand....