Bibliotheek PDF EPUB

Juridische splitsing - G.F. Boulogne

G.F. Boulogne boek Juridische splitsing Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2019
DIMENSIE: 11,31
ISBN: 9789013152180
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: G.F. Boulogne

Omschrijving:

Deze brochure verkent op systematische wijze de fiscale aspecten die aan de rechtsfiguur van de splitsing zijn verbonden. U maakt kennis met de relevante fiscale regelingen en belastingen, aangevuld met specifieke onderwerpen als de verliesverrekening en de samenloop van de fiscale eenheid. Juridische splitsing biedt u het meest complete en actuele overzicht van de fiscale aspecten die gepaard gaan met de rechtsfiguur van de splitsing. Ideaal voor zowel belastingadviseurs met MKB-klanten als voor adviseurs die grote multinationals bijstaan. De brochure opent met een korte schets van de fiscale regelingen en een beknopte civielrechtelijke inleiding. Vervolgens verschuift het perspectief naar het oogpunt van de splitsende en verkrijgende rechtspersonen alsmede van hun aandeelhouders: Box 1-ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders, #gewone# particulieren en lichamen. Van hieruit worden diverse relevante belastingen beschouwd, waaronder de inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts- en dividendbelasting. Tot slot staat de uitgave stil bij specifieke onderwerpen die raken aan de rechtsfiguur van de splitsing. Zo passeren de verliesverrekening, de invordering, de samenloop met de fiscale eenheid en de formeelrechtelijke aspecten de revue. In deze editie zijn de wijzigingen in het Besluit Zuivere Splitsing en Besluit Juridische Afsplitsing verwerkt. Ook is rekening gehouden met de ingrijpende veranderingen in de vele aanpalende bepalingen in de Wet Vpb en hebben de nieuwe arresten en uitspraken die zijn gewezen door het HvJ EU, de Hoge Raad, lagere nationale rechters hun weg gevonden in deze brochure. Zo weet u zeker dat u weer helemaal bij bent met de actuele stand van zaken.

...dat juridisch splitsen ook bijdraagt aan hun wens om transparant te ondernemen ... Fusie en splitsing bv's - Bedrijfsopvolging.nl ... . 'Het geeft helder inzicht in de investeringsstromen van beide takken, en bij een juridische splitsing komt maatschappelijk geld op geen enkele manier terecht bij de commerciële, niet-DAEB-activiteiten. Gebruik van fusie en splitsingen, civielrechtelijk. Een voorbeeld van een fraaie manier om te herstructureren is door middel van het gebruik maken van de juridische splitsing. Het Burgerlijk Wetboek biedt de mogelijkheid om B.V.'s onder algemene titel ... PDF De gefacilieerde juridische fusie- en splitsing ... . Het Burgerlijk Wetboek biedt de mogelijkheid om B.V.'s onder algemene titel te splitsen in meerdere nieuwe B.V.'s. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bij een splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan (juridische afsplitsing) In deze voorwaarden wordt verstaan onder: BW: Burgerlijk Wetboek. Wet Vpb: Splitsing is het tegenovergestelde van fusie. Splitsen van gebouwen. Een gebouw kan door de eigenaar worden gesplitst door het gebouw te verdelen in verscheidene appartementen. Deze appartementen kunnen afzonderlijk verkocht worden. Het voordeel van deze ... Artikel 2:334hh BW - Vereenvoudigde splitsing - Indien alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en de splitsende rechtspersoon......