Bibliotheek PDF EPUB

Kostenverhaal Bodemsanering - none

Genieten Kostenverhaal Bodemsanering none epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2008
DIMENSIE: 10,7
ISBN: 9789012381154
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Dit boek is de neerslag van het congres van 22 mei 2008 in Den Haag over dit onderwerp. In de afgelopen twintig jaar is de sanering van ernstig vervuilde bodem op grote schaal door de overheid ter hand genomen, waarbij vervolgens getracht werd om de kosten op de vervuilers te verhalen. Daarbij ging het om enorme bedragen, die de inzet van vele procedures waren. Ook de wetgever sprak zich over de ‘erfenisverontreinigingen’ uit. De Tweede Kamer heeft vorig jaar een evaluatie Kostenverhaal bodemsanering gehouden.Het beleid van VROM is gericht op sanering van spoedeisende locaties voor 2015. De Algemene Rekenkamer heeft in 2007 dat beleid echter kritisch doorgelicht: de kosten zijn te hoog, duurzaamheid ontbreekt (de aanvaardbaarheid van risico’s voor ecosystemen en volksgezondheid), maar vooral de financiële haalbaarheid van de doelstelling roept vraagtekens op. Een tekort, begroot op d 900 miljoen, moet overbrugd worden, bijvoorbeeld door middel van een grotere marktbijdrage. Daarmee is het nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, de co-financiering van saneringskosten (die tot de ‘Bedrijvenregeling’ geleid heeft) opnieuw op de agenda gezet.De congresbijdragen van sprekers, afkomstig uit advocatuur, overheid, wetenschap en bedrijfsleven die in uitgewerkte vorm opgenomen werden, zijn op deze nieuwe vragen gericht. Behalve een terugblik op de werking van het juridische verhaalsinstrument in de praktijk, wordt ook een blik vooruit geworpen in de context van EU-regelgeving en hetmaatschappelijk-politieke debat over mogelijke alternatieve samenwerkings- en financieringsvormen. Daarbij is sprake van integratie van bodemsanering en ruimtelijke ordening: gebiedsgericht bodem- en grondwaterbeheer en duurzame exploitatie van de ondergrond. Het boek is bestemd voor juristen en beleidsmedewerkers werkzaam bij overheid en bedrijfsleven, advocaten, notarissen, en consultants.

...aard. Grondslag voor het kostenverhaal vormde artikel 21 van de Interimwet bodemsanering ... PDF Nota kostenverhaal 2018 - Oudewater ... . Het eerste lid van artikel 21 Interimwet bodemsanering bepaalde dat de Staat de kosten van voorbereiding en uitvoering van de sanering van een geval van bodemverontreiniging kon terugvorderen van degene door wiens onrechtmatige daad de verontreiniging van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt. Ongerechtvaardige verrijking: een systematische analyse van het begrip ongerechtvaardigheid, toegepast op kostenverhaal bij bodemsanering Publication Publication. Unjustified Enrichment: A systematic analysis of the concept 'unjust', applied to reco ... wetten.nl - Regeling - Beleidsregel kostenverhaal, artikel ... ... . Unjustified Enrichment: A systematic analysis of the concept 'unjust', applied to recovery of costs in the event of soil remediation Hebban. Voor lezers, door lezers. Ontdek nieuwe boeken en zie wat je vrienden lezen. Laat je inspireren door kenners, volg je favoriete auteurs, schrijf blogs en recensies over boeken. Kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst biedt een aantal keuzemogelijkheden in het moment waarop de exploitatiebijdrage afgerekend wordt met de particuliere initiatiefnemer. Dit in tegenstelling tot kostenverhaal middels een exploitatieplan, waarbij de betaling van de exploitatiebijdrage altijd bij de bouwvergunning voldaan wordt. Kostenverhaal Bodemsanering. 0. Verschenen in 2011 bij Sdu Uitgevers. Gelezen 0 Aan het lezen 0 Wil ik lezen 0 Favoriet 0 Recensies 0. Topics 0 Genre Mens & Maatschappij Aantal pagina's 244 Uitgeverij Sdu Uitgevers Laatste editie 27 mei 2011 ISBN 9789012381154 + Boekinformatie wijzigen. Jouw boekenplank Wil ik lezen. Art. ontwikkelingen Artikel ontwikkelingen Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming - ,geldend tot en met 9 mei 2007.Ontwikkelingen Eén van de voornemens van het kabinetsstandpunt van juni 1997 over de beleidsvernieuwing bodemsanering is dat het kostenverhaal wordt gedecentraliseerd van de minister naar de bevoegde gezagen Wbb . Bodemsanering in juridisch perspectief brengt het bodembeleid en de bodemregelgeving bij elkaar: van Interimwet bodemsanering, via de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet. Het geeft een praktisch, actueel en volledig overzicht van beleid en recht op het gebied van bodemsanering door de decennia heen. Het bevoegde gezag hanteert de Circulaire bodemsanering [zie Circulaire bodemsanering om te bepalen of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging wordt vastgelegd in de beschikking ernst en spoed (tenzij de BUS procedure wort gevolgd [Handhaving, Relevante wetgeving bodemsaneringen, BUS sanering]. SANERING EN KOSTENVERHAAL DOOR DE OVERHEID PRIVAATRECHTELIJK KOSTENVERHAAL DOOR DE OVERHEID Artikel 75 Wbb omvat derhalve een uitdruk-kelijke grondslag voor kostenverhaal door de overheid op degene door wiens onrechtmati-ge daad de bodemverontreiniging is ont-staan. Het gaat hierbij bij uitstek om veront-reinigingen veroorzaakt ná 1 januari 1975. 3 ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING Een systematische analyse van het begrip ongerechtvaardigdheid, toegepast op kostenverhaal bij bodemsanering UNJUSTIFIED ENRICHMENT A systematic analysis of the concept unjust, applied to recovery of costs in the event of soil remediation Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus ... Bodemsanering en kostenverhaal : de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging in Nederland en Duitsland. ISBN: 9027136211 Auteur (persoon): van der Veen, G. A. Uitgever: Deventer : FED, 1992. Beschrijving: XIII, 161 p. Reeks: Post scriptum reeks Onderwerp: Hazardous waste sites Law and legislation Germany. (source)lcsh Bodemsanering en kostenverhaal : de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging in Nederland en Duitsland G. A van der Veen Published in 1992 in Deventer by FED Kostenverhaal Bodemsanering afrekenen met het verleden, investeren in de toekomst? J.M. van Dunne . Levertijd: 5 tot 8 werkdagen. € 52,17. Bezorgen: 5 tot 8 werkdagen. in winkelwagen naar verlanglijst ISBN 9789012381154 Pagina's 244 Verschenen ... De Nota Kostenverhaal is een nadere uitwerking van het faciliterend grondbeleid van de gemeente Leusden. Het doel van de Nota Kostenverhaal is de uitgangspunten vast te leggen over de wijze waarop de gemeente Leusden grondexploitatiekosten, waaronder bovenwijkse investeringen 1, en bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen verhaalt op initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen....