Bibliotheek PDF EPUB

Ars Notariatus 10 - De notariele akte als executoriale titel - A.R. de Bruijn

A.R. de Bruijn Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2012
DIMENSIE: 3,41
ISBN: 9789013104486
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.R. de Bruijn

Omschrijving:

De executoriale kracht van de grosse van een notariële akte is een opmerkelijk en ook betrekkelijk onbekend verschijnsel dat in de praktijk tot veel vragen leidt. In dit boek wordt deze executoriale kracht uitgebreid besproken, waarbij onder meer behandeld worden de vraag aan wie een grosse kan worden afgegeven, welke formaliteiten daarbij in acht moeten worden genomen, welke verplichtingen en wanneer deze met behulp van de grosse kunnen worden afgedwongen, of het opnemen van een bindend advies (vaststelling) in een notariële akte kan leiden tot een executoriale titel en welke geschillen bij de executie kunnen rijzen. De jurisprudentie is bijgewerkt tot 1 januari 2012.

... op komst? 2017 Redactie Stichting Landelijk Notarieel Studentencongres - Ars Notariatus Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht ... Boeken - Boekenbestellen.nl ... ... Burgerlijk Procesrecht I3, Leiden 1893 pag. 211, A.R. de Bruijn, De notariële akte als executoriale titel, serie Ars Notariatus X pag. 46/7 en 54, Melis 3 pag. 99/100 en J.C.H. Melis, De Nota­ riswet, vijfde druk, Zwolle pag. 97. Als ik Kraan in: C.A. Kraan, De authentieke akte, Arnhem 1984 pag. 132 goed begrijp Over de uitleg van notariële akten was nog niet eerder een symposium georganiseerd ... De notariele akte als executoriale titel [e-Book] - A.R ... ... .A. Kraan, De authentieke akte, Arnhem 1984 pag. 132 goed begrijp Over de uitleg van notariële akten was nog niet eerder een symposium georganiseerd of een bundel in de serie Ars Notariatus verschenen. Aan de uitleg van notariële akten als zodanig is in de literatuur tot dusverre weinig aandacht besteed. ... (executoriale titel) / 13 De notariële akte als executoriale titel (Ars notariatus) (Dutch Edition) [A. R. de Bruijn] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. De notariele akte als executoriale titel (e-boek) door A.R. de Bruijn, EAN 9789013104486. Buy De notariele akte als executoriale titel (Ars notariatus) 01 by A.R. de Bruijn, Kees Kraan (ISBN: 9789026839344) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Buy De notariele akte als executoriale titel (Ars Notariatus) 01 by (ISBN: 9789013092691) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Limited time offer. SAVE % on your upgrade. click here akten, grossen van notariële akten dienend als executoriale titel, statuten en andere vennootschapsrechtelijke akten, uiterste wilsbeschikkingen, huwelijkse voorwaar-den en schenkingen ter zake des doods. In de literatuur over uitleg zijn notariële akten tot dusverre als zodanig onderbelicht gebleven.2 Ars Notariatus 120 Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed vierde druk A.A. van Velten emeritus hoogleraar onroerend goed recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam 2012 STICHTING TOT BEVORDERING 1 Zie A. R. DE BRUIJN, De notariële akte als executoriale titel, Ars Notariatus X, 1960. 200 andere crediteur (dus ook door een tweede of verdere hypotheekhouder) de door deze aangevangen executie van hem over te nemen en hiervan ... te verhalen zoo wel de hoofdsom als de renten en de kosten. 10 Pays-Bas Deel 3 Internationaal Privaatrecht 588 A. Literatur Bijlage Wet conflictenrecht erfopvolging: Wet van 4 september 1996, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de erfopvolging alsmede de vereffening en de verdeling van de nalatenschap, mede in verband met de bekrachtiging van het op 1 augustus 1989 te s- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van ... Als we geen expliciete keuze maken, dan dreigt het V&D scenario: zowel de Bijenkorf als de 12Ben Duinkerken, Gelijkheid Bevredigt, Ars Notariatus 149. 13De grote kantoren als derde soort laat ik in deze korte bijdrage buiten beschouwing. De notariele akte als executoriale titel Ars Notariatus: Amazon.es: Libros en idiomas extranjeros...