Bibliotheek PDF EPUB

Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 - F.L. Martens

F.L. Martens boek Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2018
DIMENSIE: 10,74
ISBN: 9789012401784
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: F.L. Martens

Omschrijving:

Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 1e druk is een boek van F.L. Martens uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012401784 Deze uitgave is bedoeld voor gemeenteambtenaren en iedereen die te maken heeft met verlening van bijstand, werkloosheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling. In deze tekstuitgave treft u de geheel nieuwe tekst aan van de Participatiewet en de volgende bijbehorende relevante besluiten en regelingen:* Besluit Participatiewet;* Besluit taaltoets Participatiewet;* Besluit loonkostensubsidie Participatiewet;* Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;* Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998;* Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ;* Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;* Boetebesluit socialezekerheidswetten;* Besluit advisering beschut werk;* Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ;* Regeling uitzondering inlichtingenplicht;* Regeling loonkostensubsidie Participatiewet;* Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende;* Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;* Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet;* Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2018;* Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet;* Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

...kte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en ... Participatiewet. Tekstuitgave juli 2018 door F.L. Martens ... ... ... Participatiewet Geldend van 01-01-2018 t/m 24-05-2018. ... Geldend van 01-01-2018 t/m 24-05-2018. Toon relaties in LiDO Participatiewet; ... verlaagd met 2,5 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, ... Bestel Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 van F.L. Martens. Gratis verzending vanaf €19,95 ... Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 | Publicatie ... ... ... verlaagd met 2,5 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, ... Bestel Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 van F.L. Martens. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd 'Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018' door F.L. Martens - Onze prijs: €59,00 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen Participati...