Bibliotheek PDF EPUB

Monografieen sociaal recht 59 - Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid - A.M.P. Rijpkema

Het beste Monografieen sociaal recht 59 - Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2013
DIMENSIE: 8,9
ISBN: 9789013119558
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.M.P. Rijpkema

Omschrijving:

Dit onderzoek gaat over de toegang tot het recht bij geschillen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. De sociale zekerheid op dit terrein is de afgelopen jaren veranderd. De verantwoordelijkheid van de werkgever is vergroot met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 104 weken op grond van het BW en figuren als premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap in de Wet WIA.Dit hangt samen met de nadruk die is komen te liggen op re-integratie. Tegelijkertijd is de overheid meer op afstand gaan staan als kaderschepper en toezichthouder. Met de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, werkgever en werknemer voldoet het huidige stelsel aan de omschrijving van een 'regulatory welfare state'.In deze studie wordt gekeken of en in hoeverre bij dit soort veranderingen in de procedures de toegang tot het recht van werkgever en werknemer in het geding komt.

...g zouden worden toegekend tijdens de ziekte, kunnen deze als verdoken loon worden beschouwd, zodat sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn ... Bureau ISBN - Monografieen sociaal recht ... . Let hier dus mee op! Arbeidsongeschiktheid en uitkering; ... Aan bod komen onder andere de veelgestelde vragen over salarisbetaling en het intrekken van vakantiedagen. ... Bij ARAG vinden we dat iedereen toegang tot het recht verdient. We staan voor u klaar met onze gratis juridische hulpbronnen. Over werk, vakanties, aankopen en wonen. Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenop ... 7 tips bij arbeidsongeschiktheid | Wijzer in geldzaken ... . We staan voor u klaar met onze gratis juridische hulpbronnen. Over werk, vakanties, aankopen en wonen. Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald. Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, moet je het ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door de behandelende arts. Werken en Ziektewetuitkering. Ondanks uw ziekte of arbeidsongeschiktheid bent u in de Ziektewet verplicht om passende arbeid te verrichten of deze arbeid te verkrijgen als u hiertoe in staat bent. Doet u dit niet dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Van het gebaande pad; Monografieen sociaal recht 059 - Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; Landschappelijk wonen; Boek van de verandering (pandora visie) Coalitievorming; Kijk en luister 1 Universiteiten, voor de universiteiten eigen regelingen overeengekomen op het gebied van de werkloosheid (WNU) en, ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZANU) en ziektekosten (ZNU). Deze regelingen zijn van kracht sinds 17 december 1999. De regelingen Sociale Zekerheid Nederlandse Universiteiten zijn te vinden op de website van de VSNU (www.vsnu.nl)....