Bibliotheek PDF EPUB

Monografieen BW 1 - Aard en opzet van het vermogensrecht - A.S. Hartkamp

Monografieen BW 1 - Aard en opzet van het vermogensrecht U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: augustus 2017
DIMENSIE: 8,12
ISBN: 9789013143409
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.S. Hartkamp

Omschrijving:

Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burgerlijk Wetboek. De uitgave besteedt aandacht aan algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor het gehele vermogensrecht. In het laatste hoofdstuk leest u daarnaast hoe het vermogensrecht zich in de afgelopen 25 jaar in de rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld - en wat de invloed van het Europese recht op die ontwikkeling is geweest. Een interessant naslagwerk voor iedere professional met interesse in het Nederlandse privaatrecht.

...itgave biedt u een compleet, actueel beeld van het ... Aard en opzet van het vermogensrecht door A.S. Hartkamp ... ... Aard en opzet van het vermogensrecht . De verbintenis uit de wet . Europees recht en Nederlands vermogensrecht . Reeksen. Asser-serie. Aanneming van werk ... Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap Buy Aard en opzet van het vermogensrecht: losdelig handboek (Monografieen BW) 01 by A.S. Hartkamp (ISBN: 9789013143393) from Amazon's Bo ... bol.com | Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht / A1 ... ... .S. Hartkamp (ISBN: 9789013143393) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. van het verbintenissenrecht (6.1) en het vermogensrecht 1) van toepassing evenals de vermogensrechtelijke bepalingen betref­ fende rechtshandelingen (3.2). 2 Een en ander vloeit voort uit de gelaagde structuur die in het nieuwe BW doelbewust en duidelijker dan in het oude BW is uitgedrukt. Men kan zich de regeling van Aan de orde komt wat het beginsel inhoudt dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt, en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het vermogensrecht. Meer. Onze prijs € 79,00. Direct te downloaden + bestellen. Invloed van prioriteitsbeginsel ten aanzien van vorderingsrechten: (art. 3:298 BW) vervolgen twee of meer schuldeisers ten aanzien van één goed met elkaar botsende rechten op levering, dan gaat in hu onderlinge verhouding het oudste recht op levering voor, tenzij uit de wet, uit de aard van hun rechten, of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid ander voortvloeit. Leiden. Beiden zijn oud-redacteur van dit blad. 1 A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht (Mon. Nieuw BW, deel A1), Deventer: Wolters Kluwer 2017/4. 2 C. Bollen & G.R. de Groot, 'Verknoeit het Europese recht ons Burgerlijk Wetboek?', NTBR 1995, p. 1-10; J.E. Fesevur, 'De waarde van een systeem en de noodzaak Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht (Monografieën Nieuw BW) (Dutch Edition) [A. S Hartkamp] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Het vermogensrecht in het algemeen, wordt beschreven in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat daarbij over het (tastbare) vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen. Burgerlijk Wetboek Boek 3 gaat voornamelijk over het overdragen van goederen zodat iemand anders eigenaar wordt en het bezwaren van de goederen met beperkte rechten. 1 De graad van bloedverwantschap wordt bepaald door het getal der geboorten, die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of een adoptie als een geboorte. 2 Door huwelijk of door geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene echtgenoot dan wel de ene geregistreerde partner en een bloedverwant van de andere ... De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht . De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte . De verbintenis uit de wet . Een monument voor het gewone volk . European law and national private law ... 1 Europees recht en Nederlands vermogensrecht ... Eigendom en vorderingsrecht zijn de grondvormen van het vermogensrecht. ... Dwaling komt niet voor rekening van de dwalende a. De aard van de overeenkomst (HR Gerards/Vijverberg) b. De in het verkeer ... hoofdstuk 1 en 2 hoofdstuk 3 (nrs. 28 t/m 39, 43 t/m 45, 48 t/m 57, 59 t/m 63, 64 t/m 66) ... Het derde lid van artikel 6:170 BW bepaalt dat de werkgever in beginsel draagplichtig is, tenzij er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer of uit de omstandigheden van het geval en de aard van hun verhouding anders voortvloeit....