Bibliotheek PDF EPUB

Wet werk en zekerheid - C.P van den Eijnden

Je vindt hier Wet werk en zekerheid pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2014
DIMENSIE: 11,44
ISBN: 9789491930102
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.P van den Eijnden

Omschrijving:

In de uitgave Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in de praktijk. Bij elk gewijzigd wetsartikel de daarbij behorende parlementaire toelichting opgenomen. alsmede de aangekondigde Reparatiewet/Verzamelwet SZW.De gewijzigde wetteksten van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de wet waarin de meeste wijzigingen te vinden zijn, zijn tevens in het boek opgenomen. Bij elk artikel is onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. Maar dit is niet de enige wet waarvoor de Wwz gevolgen zal hebben: ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Wet melding collectief ontslag, de Werkloosheidswet en de Algemene wet gelijke behandeling.Alle wijzigingen die de Wwz met zich mee zal brengen, zullen gefaseerd in werking gaan. Vanaf 2015 zullen de eerste wijzigingen m.b.t. flexibele arbeid in werking treden, alsmede wijzigingen in het ontslagrecht, bepalingen rondom tijdelijke contracten en zal ook de transitievergoeding worden ingevoerd. Vanaf 2016 zullen ook de Werkloosheidswet en andere sociale zekerheidswetten wijzigen.Onder redactie van: mr. C.P. van den Eijnden, mr. K.M.J.R. Maessen & dr. mr. S.F.H. JellinghausISBN: 9789491930102

...king hebben op deze regeling. Geen. Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling Wet Werk en Zekerheid ... Werkgever | MijnWwz (Wet werk en zekerheid) ... . Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Er gaat hierdoor veel veranderen in het arbeidsrecht. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Eerder een vast contract onder de Wet Werk en Zekerheid. De wetgever is van mening dat personeel eerder recht moet hebben op een vast contract. Wet Werk en Zekerheid: verandering van de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap. De werkgever en werknemer hebben de m ... Thema Wet werk en zekerheid (WWZ) | Rendement.nl ... . Wet Werk en Zekerheid: verandering van de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap. De werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt omgezet in een vast contract. De ketenbepaling (ook wel: ketenregeling) regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. Op 1 juli 2015 is, met invoering van de Wet werk en zekerheid, de ketenbepaling aangepast. Op 1 januari 2020, met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), gebeurt dat opnieuw. Deze regel van de ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, is er voor definitieve invoering van de WAB ook nog de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. Vernieuwingen in regels voor ontslag en werk met flexkrachten Wet Arbeidsmarkt in Balans Ontslagrecht. Vanaf 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in, die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangt. Met de Wab verandert het ontslagrecht in 2020. Vanaf 2020 wordt transitievergoeding 1/3 maand per gewerkt jaar. Wet werk en zekerheid (Wwz) in 5 minuten. Sinds 1 juli 2015 zijn alle maatregelen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. Daardoor krijgen flexwerkers meer rechten en gaat het ontslagrecht op de schop. Lees in vijf minuten de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers. Wet werk en zekerheid: Aanzegtermijn. Een bepaalde tijd contract eindigt van rechtswege, dus automatisch, zonder dat partijen hier iets voor hoeven te doen en zonder dat hiervoor opzegging en/of aanzegging benodigd is, tenzij tussen werkgever en werknemer daarover andere afspraken zijn gemaakt. Doelstelling WWZ De wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexWerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.De nieuwe wet heeft als ingangsdatum 1 januari 2015. Er is echter sprake van verschillende data voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de verschillende onderdelen. De komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 heeft het ontslagrecht en arbeidsrecht flink opgeschud. Er gelden andere regels voor onder meer het opzeggen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst, transitievergoeding, ketenbepaling, tijdelijke arbeidscontracten, proeftijd, loondoorbetalingsverplichting en de ontslagvergoeding. De Wet Werk en Zekerheid heeft de regels ten aanzien van het concurrentiebeding, en dus ook het relatiebeding, gewijzigd. Een concurrentiebeding kan alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding of relatiebeding op te nemen, indien u kunt aantonen dat u hiervoor een ''zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang'' heeft....