Bibliotheek PDF EPUB

Transfusiegeneeskunde - J.Th.M. de Wolf

Transfusiegeneeskunde U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2008-03-01
DIMENSIE: 12,60
ISBN: 9789035229655
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.Th.M. de Wolf

Omschrijving:

'Transfusiegeneeskunde' beslaat een breed vakgebied, van het bewerkstelligen en onderhouden van bewustwording van de bevolking en mobilisatie van beschikbaredonoren, tot het rationeel en verantwoord gebruik van bloed en bloedproducten aan het ziekbed. Kortom, transfusiegeneeskunde is een gezondheidswetenschap op zich.'Transfusiegeneeskunde' is bedoeld als hulpmiddel bij het voorschrijven van bloed, bloedproducten en prohemostatica. De richtlijnen kunnen worden gebruikt bij hetvaststellen van een bloedingsneiging, bij het gericht aanvragen van stollingsonderzoek en bij het interpreteren van stollingsuitslagen.Speciale aandacht wordt geschonken aan het (transfusie)beleid bij massaal bloedverlies, diffuse intravasale stolling, bloedingsproblemen bij lever- en nierziekten en bijobstetrische patiënten. Natuurlijk is ook ruime aandacht besteed aan de veiligheid van de patiënt, en wordt daar waar nodig het beleid ten aanzien van bloedtransfusiebij kinderen nader toegelicht..In Nederland, maar ook daarbuiten, is nog niet eerder een standaardwerk verschenen voor en over de kliniek van bloedtransfusie, geschreven door ervaren clinici uit verschillendetransfusie voorschrijvende disciplines, en allen werkzaam binnen hetzelfde academische opleidingsinstituut.'Transfusiegeneeskunde' is van belang voor alle specialisten en artsen in opleiding tot specialist die gebruikmaken van bloed en bloedproducten, alsook voor artsen diepatiënten behandelen die deze producten toegediend hebben gekregen.Dr. J.Th.M. de Wolf is internist-hematoloog, drs. G.B. Eindhoven anesthesioloog; beiden zijn verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

...gssnelheid: 5 ml/kg/uur Alternatieven: later afnavelen In de loop der jaren is bloedtransfusie zich gaan ontwikkelen tot een apart onderdeel van de geneeskunde: de transfusiegeneeskunde ... NVB-TRIP Symposium Transfusiegeneeskunde 2020 afgelast ... . Volgens de WHO luidt de definitie hiervan: 'Het onderdeel van de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met het verwerven en toepassen van menselijk bloed.' Transfusiegeneeskunde . open de extra opties van dit blok. print pagina; sluit sluit de extra opties van dit blok. Transfusie­geneeskunde Binnen het Radboudumc beheert het Laboratorium voor Diagnostiek de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn ... Transf ... Anske van der Bom - Universiteit Leiden ... . Transfusie­geneeskunde Binnen het Radboudumc beheert het Laboratorium voor Diagnostiek de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn ... Transfusiegeneeskunde — Hoe ziet de toekomst eruit? „Transfusiegeneeskunde zal een beetje blijven lijken op lopen door een tropisch regenwoud, waar de bekende paden duidelijk zijn maar waar voorzichtigheid nog steeds geboden is, terwijl om de hoek nieuwe, onzichtbare bedreigingen kunnen liggen waardoor iemand die onvoorzichtig is in de val loopt." Transfusiegeneeskunde. 020 - 512 39 86. Wel medisch? Bel uw transfusiearts ... Het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen de transfusie laboratoria van het UMC St Radboud te Nijmegen, het MUMC+ te Maastricht, Sanquin Bloedvoorziening en klinisch chemici uit het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem en het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Ge...