Bibliotheek PDF EPUB

Politie & wetenschap 76 - Brandstichters onder vuur - Lulof Dalhuisen

Het beste Politie & wetenschap 76 - Brandstichters onder vuur Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2014
DIMENSIE: 3,3
ISBN: 9789035247437
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Lulof Dalhuisen

Omschrijving:

Politie & wetenschap 76 - Brandstichters onder vuur 1e druk is een boek van L. Dalhuisen uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789035247437 Brandstichters onder vuurDe reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandigonderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan inpraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met eenmeer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.Brandstichting berokkent meestal veel schade en heeft negatieve en destructieve gevolgen. De opsporing vandaders van brandstichting is dan ook noodzakelijk, maar blijkt in de praktijk lastig. Dit komt niet alleen doorkenmerken die eigen zijn aan het delict (bewijsmateriaal gaat immers ook in vlammen op), maar ook dooreen gebrek aan informatie over zulke daders. Inzicht in verschillende typen daders en in de aard van de doorhen gepleegde delicten kan daarom positief bijdragen aan de opsporing.Dit boek doet verslag van een onderzoek waarbij getracht is de daad van brandstichting en de verschillendetypen brandstichters in Nederland in kaart te brengen. Op basis van literatuuronderzoek zijn de actuele kennisover daad- en daderkenmerken en de verschillende subgroepen waarin brandstichters in de vakliteratuur wordenonderscheiden, geïnventariseerd. Deze informatie vormde de achtergrond voor een eigen indeling, die is getoetstaan de praktijk door interviews met deskundigen. Vervolgens zijn 100 strafdossiers van veroordeelde brandstichtersgeanalyseerd en ingedeeld in vijf subgroepen: vandalistische brandstichting, gestoorde brandstichting,brandstichting als relatiedelict, opportunistische brandstichting en brandstichting vanuit verlangen of zuchtigheid.Het gaat hierbij steeds om zowel seriële als niet-seriële brandstichting. Deze vijf categorieën zijn nadergeanalyseerd en onderling vergeleken. Daders en hun daden verschillen op veel, voor de opsporing relevante,kenmerken.Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor het koppelen van kenmerken van de brandstichting en een plaatsdelict aan een mogelijk type dader. Zo kan dit boek richting geven aan het opsporingsonderzoek. De auteursdoen op basis van de bevindingen aanbevelingen, waarin het belang van brandonderzoek extra naar voren komt.

...ikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding ... Politie & wetenschap - Brandstichters onder vuur deel 76 ... ... Brandstichters onder vuur. Een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders, door: L. Dalhuisen & F. Koenraadt (UU); Politiewetenschap nr. 76, Politie en Wetenschap, Apeldoorn; Reed Business, Amsterdam 2014 Persexemplaren van het rapport zijn te verkrijgen bij de uitgever: Reed Business of bij het programmabureau P&W. Brandstichters onder vuur De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, ee ... Brandstichters onder vuur | Boeken ... . Brandstichters onder vuur De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Katrien Ballinckx is een geweldige auteur. Download en lees het boek Het nest op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Het nest in PDF, ePUB, MOBI. Brandstichters onder vuur - ... Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schappelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Koop nu Brandstichters onder vuur van Lulof Dalhuisen, F. Koenraadt bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen! 'Brandstichters onder vuur ... Op basis van de kenmerken van het plaats delict en de brandstichting zelf en andere aanknopingspunten kan de politie makkelijker de dader vinden. ... Daarnaast geeft het rapport in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap ook aan hoe professionals om moeten gaan met brandstichters. Door Buy Brandstichters onder vuur: een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders (Politie & wetenschap) 01 by Lulof Dalhuisen, F. Koenraadt (ISBN: 9789035247437) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Brandstichters onder vuur De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Het idee dat een brandstichter in de buurt rond sluipt, bemoeilijkt op zijn minst het vatten van de slaap bij velen en houdt de gemoederen flink bezig. De politie maakt bij brandstichting veelvuldig gebruik van profilingexperts en hun opgedane kennis uit (inter)nationale wetenschappelijke onderzoeken. Politie & wetenschap. Basisteams in de Nationale Politie . Brandstichters onder vuur . Dat heeft iemand anders gedaan . De bestuurlijke rapportage PK74 . De mentale gesteldheid van de familierechercheur . Excessief geweld op en om de voetbalvelden . Kijken, luisteren, lezen Vuur in een gecontroleerde omgeving is een bron van nut en weldaad. Vuur ligt zelfs aan de basis van de hedendaagse 'cuisine', zo beweert celebrity chef Michael Pollan in zijn culinaire docu-serie 'Cooked'. Opsporingsprioriteit brandstichters Hoe anders is een opzettelijk aangestoken, ongecontroleerde brandhaard. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, ... Brandstichters onder vuur. Lulof Dalhuisen, Frans Koenraadt. Prijs: € 56,63: Vlindermessen en djonko's. Eric Bervoets. Prijs: € 34,00: Actuele bestsellers! € 12,99 € 21,99 Politie & wetenschap. Basisteams in de Nationale Politie . Brandstichters onder vuur . Dat heeft iemand anders gedaan . De bestuurlijke rapportage PK74 . De mentale gesteldheid van de familierechercheur . Excessief geweld op en om de voetbalvelden . Kijken, luisteren, lezen Brandstichters met een zucht naar vuur. ... aangezien bepaalde voor de opsporing relevante kenmerken indicatief zijn voor de subgroep waar de dader mogelijk onder ... Politie & Wetenschap ......