Bibliotheek PDF EPUB

Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting - C.P. van den Eijnden

Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2015
DIMENSIE: 4,97
ISBN: 9789491930485
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.P. van den Eijnden

Omschrijving:

Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting 2e druk is een boek van C.P. van den Eijnden uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491930485 Per 1 januari 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daarnaast is met ingang van 1 juli 2015 het ontslagrecht gewijzigd, inclusief de bepalingen rondom tijdelijke contracten, en is de transitievergoeding ingevoerd.In deze tweede druk van de uitgave Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting is De Verzamelwet SZW 2016 verwerkt die een aantal wijzigingen met zich mee heeft gebracht, onder meer voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag. Ook de lagere regelgeving heeft veranderingen ondergaan. Zo is onder meer de Ontslagregeling gewijzigd. Daarnaast is er een aantal nieuwe regelingen geboren, zoals de Regeling Indexatie Transitievergoeding, het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze, inclusief toelichting, zijn in deze druk meegenomen.Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting opgenomen. Bij elk artikel is er onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie.De belangrijkste wijzigingen van Wet werk en zekerheid zijn:Invoering van een scholingsverplichtingWijzigingen in de ketenregeling, het concurrentiebeding, proeftijden, loondoorbetaling en uitzendarbeidInvoering van de transitievergoedingHet voorschrijven van de ontslagroute per ontslaggrondInvoering van de aanzegtermijnOnder redactie van: mr. C.P. van den Eijnden, mr. K.M.J.R. Maessen & dr. mr. S.F.H. JellinghausISBN: 9789491930485Verschenen: 2 februari 2016

...er 2, artikel 1.1.3, tweede lid, hoofdstuk 4, titel 1, paragraaf 2, en artikel 4 ... bol.com | Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting ... ... .3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze luidden de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXIa blijven van toepassing op een beslissing die voor dat tijdstip is genomen op grond van artikel 4.1.5, eerste lid, van de Wet ... De Wet werk en Zekerheid is sterk aangepast door de Wet arbeidsmarkt in balans. Het doel van de Wet werk en zekerheid was om vaste contracten aan te moedigen ... wetten.nl - Informatie - Wet werk en zekerheid - BWBR0035254 ... . Het doel van de Wet werk en zekerheid was om vaste contracten aan te moedigen en tijdelijke krachten juist te ontmoedigen. Met de wettelijke regels is dat niet goed gelukt, dus moet het weer anders. De Wet werk en zekerheid wijzigt het arbeidsrecht fundamenteel. Diverse artikelen in de wet zijn aangepast, verwijderd of toegevoegd. Hieronder treft u de nieuwe wettekst en de belangrijkste kamerstukken die aan de Wet werk en zekerheid vooraf gingen. Circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid. De Wwz is een belangrijke uitwerking ...