Bibliotheek PDF EPUB

In smart zult gij uw kinderen baren - Sonja Damstra-Wijmenga

Sonja Damstra-Wijmenga Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 7,42
ISBN: 9789053522097
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Sonja Damstra-Wijmenga

Omschrijving:

Sinds zijn bestaan heeft de mens zich op een of andere wijze beziggehouden met het mysterie van het ontstaan van het leven. Het denken hierover heeft geleid tot allerlei scheppingstheorieën en -mythen. Die theorieën en mythen zijn in wetenschappelijke geschriften maar ook in verhalen doorgegeven aan het nageslacht. Zo kwam volgens Aristoteles de mens uitsluitend voort uit het zaad van de man. Ook de 'ziel' bevond zich reeds in dit zaad. De eerste Christenen probeerden onvruchtbaarheid te verhelpen met allerlei geurstoffen. In de Middeleeuwen werden moeders van meerlingen beschuldigd van overspel. In 1670 werd een 'geheim instrument'waarmee zelfs de moeilijkste bevallingen binnen een 'half kwartiertje' beëindigd konden worden, op de markt gebracht.In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op al deze verhalen, mythen en theorieën, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Het geeft een uiterst boeiend verslag over de oorsprong van de mens, de voortplanting, de foetale ontwikkeling en de wijze waarop de verloskunde zich tot een moderne wetenschap heeft ontwikkeld.

...ppij hebben. Nu de zonde de wereld is ingekomen, komen ook de negatieve kanten naar voren, opvallend is dat hoewel hier wordt gesproken over de vrouw, ook bij dieren het jongen werpen een pijnlijk proces is ... Boekwinkeltjes.nl - In smart zult gij kinderen baren ... ... . 'Met smart zult gij kinderen baren' Ik herinner me de uitleg die ik laatst hoorde over Genesis 3:16. Daar staat in de Statenvertaling "Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren" en in de BGT staat het wat duidelijker "Als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; Vroeger geschiedde het bevallen letterlijk achter gesloten deuren, alleen vrouwen of ... "met smart zult gij kinderen baren" - GROEI IN RELATIE ... . Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; Vroeger geschiedde het bevallen letterlijk achter gesloten deuren, alleen vrouwen of een mannelijke arts mocht er bij zijn. Nu is het (gelukkig) normaal dat de vader er ook bij is. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. Review Flink springen maar, de voeten tegen de billen. Sonja Damstra-Wijmenga, In smart zult gij kinderen baren, uitgave Boom/Belvédère, prijs 37,50. Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Damstra-Wijmenga, Sonja - In smart zult gij kinderen baren. Opmerkelijke opvattingen over voortplanting Met smart zult gij kinderen baren Na de zondeval zei God tegen de vrouw: Ik zal uw moeite (zwoegen) en uw zwangerschap zeer vermeerderen; met pijn zult u kinderen baren (Genesis 3:16 ). God zegt dit tegen Eva nadat ze van 'de appel' heeft gegeten. Vindplaatsen van baren in het Oude Testa...