Bibliotheek PDF EPUB

Raad voor vergunningsbetwistingen - Annelies Maes

Raad voor vergunningsbetwistingen U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,38
ISBN: 9789049608637
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Annelies Maes

Omschrijving:

Raad voor vergunningsbetwistingen

...ieraad van OOST-VLAANDEREN verwerende partij I ... Rechtsplegingsvergoeding bij Raad voor Vergunningsbetwistingen ... . VOORWERP ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1030 van 3 mei 2016 in de zaak 1112/0848/A/1/0762 In zake: de... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Christian LEMACHE kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van LIMBURG bijgestaan en vertegenwoordigd door: de heer ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST ... Raad voor Vergunningsbetwistingen - Wikipedia ... ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0091 van 14 maart 2012 in de zaak 2010/0521/A/4/0490 In zake: 1. de heer de heer de heer de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Kris WAUTERS kantoor houdende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131 bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan verzoekende partijen tegen: de deputatie van de provincieraad van LIMBURG ... De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd voor de 90 en 68 meter hoge 'Queen Towers' aan het station... 12/03/16. Procedure blokkeert start werken N9. 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0230 van 14 mei 2013 in de zaak 2010/0600/A/2/0559 In zake: de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Paul AERTS kantoor houdende te 9000 Gent, Coupure 5 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0031 van 20 januari 2015 in de zaak 1213/0788/A/4/0746 In zake: de cva GOFRA bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Stijn VERBIST en Pieter THOMAES kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 51 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN verwerende partij I ... Raad voor Vergunningsbetwistingen . 12/05. Remostort verliest twee vergunningen in week tijd: "Uitbreiding wordt zo heel moeilijk ... Raad voor Vergunningsbetwistingen verliest rechtsmacht na dagvaarding voor de bevoegde vrederechter - Raad voor Vergunningsbetwistingen is zonder rechtsmacht om de vernietiging van een onteigeningsmachtigingsbesluit uit te spreken. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.. Sinds 1 januari 2002 zijn in België de gewesten bevoegd voor de lokale besturen, inclusief ... Raad voor Vergunningsbetwistingen te komen.1 Hoewel die problematiek deels aan de basis lag van de keuze voor het onderwerp van deze masterproef, leek het situeren van de bevoegdheid van de decreetgever om tot die oprichting te komen minder inpasbaar in het licht van het doel van deze...