Bibliotheek PDF EPUB

Combipakket Integraal werken - Leen van Landschoot

Leen van Landschoot Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,11
ISBN: 9789463790765
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Leen van Landschoot

Omschrijving:

none

... Integraal samenwerken Mensen hebben vaak hulpvragen op meerdere leefgebieden ... Integraal - 11 definities - Encyclo ... . Die vragen werken op elkaar in. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, schulden, slechte gezondheid, opvoedings- of relatieproblemen en huiselijk geweld. Als je het maatschappelijk veld stimuleert om integraal te werken, dan mag als gemeente niet achterblijven. Bovendien is professioneel gedrag in de buitenwereld meestal een afspiegeling van het gedrag in de binnenwereld. Als je veilig beschermd in je schuttersputje de mond vol hebt over samenwer ... Download PDF Combipakket Integraal werken ... . Als je veilig beschermd in je schuttersputje de mond vol hebt over samenwerking in het veld, dan belooft dat weinig goeds. Edelweiss 2x Integraal - groot formaat COMBIPAKKET. Beleef de klassieke verhalen van Yann en Romain Hugault alsof je er zelf bij bent! Dit zijn integralen die je niet mag missen. EDELWEISS (WO 1) en DE NACHTUIL (WO 2) voor het eerst integraal op groot formaat, inclusief leeslint en genummerde prent! Deze luxe edities worden vervaardigd in een oplage van 400 exemplaren. Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelde kennisbouwstenen voor succesvol werken in de wijk. De bouwstenen beschrijven over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. integrale werken. Als laatste aanbeveling geldt, stel de kwetsbare burger in de gemeente centraal. Masterthesis Marrit Gouverneur 30 juni 2011 8 Hoofdstuk 1 Inleiding in het onderzoek In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding geschetst over het vraagstuk van deze scriptie. Allereerst wordt de ... Integrale aanpak. Verzuimmanagement wordt vaak pas succesvol als het integraal wordt aangepakt. Veel partijen voeren maar één schakel van de ketting uit. Zo kijkt de Arboarts bijvoorbeeld alleen naar verzuim met een medische bril. Bruggen bouwen op het kruispunt van welzijn en gezondheid. Don. 14/02/2019, van 13.00 tot 16.00 u. Wie in november l.l. niet kon deelnemen aan de uitverkochte studiedag over integraal werken, kan nu inschrijven voor kleinschaligere info-workshops. Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners. Integraal werken in de wijk: good practices Overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek). Toeval bestaat niet 4 voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Integraal werken is geen 'one size fits all'-gegeven. Afhankelijk van de noden en rekening houdend met de context, zullen telkens opnieuw andere bruggen ontworpen worden om de kloof tussen welzijn en gezondheid te overbruggen, binnen het beschikbare budgettaire en personele kader. De transformatie vraagt vooral een omslag in denken, doen en handelen welke bestaat uit vier elementen: integraal werken, gebiedsgericht werken, samenwerken in de regio met partners en samenwerking lokaal met inwoners en ondernemers. Dat betekent naast een andere manier van (samen)werken ook professionaliseren....