Bibliotheek PDF EPUB

Kosten en baten met beleid - Piet Verstegen

Piet Verstegen Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: mei 2014
DIMENSIE: 6,6
ISBN: 9789035246744
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Piet Verstegen

Omschrijving:

Kosten en baten met beleid 6e druk is een boek van P.L.J. Verstegen uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789035246744 Kosten en baten met beleid maakt bedrijfseconomie begrijpelijk en toegankelijk.Dit studieboek richt zich op de bedrijfseconomie van dienstverlenende bedrijven, zowel commercieel als non-profit. Vrijwel iedereen heeft te maken met dit type bedrijven bijvoorbeeld als toerist, reiziger, recreant, patiënt, cliënt, klant, burger, gedaagde, weggebruiker of leerling. Dit boek bevat vele herkenbare voorbeelden van bedrijfseconomische principes uit verschillende vormen van dienstverlening.Dit studieboek geeft een volledig inzicht in bedrijfseconomische en financiële aspecten van de dienstverlening. Het is dus bij uitstek geschikt voor alle studenten die een opleiding op hbo-niveau volgen in een dienstverlenende sector. Het biedt ook aan stafmedewerkers en leidinggevende een goede oriëntatie op de financiële aspecten van hun organisatie.In het boek Kosten en baten met beleid wordt rekening gehouden met mensen die niet zo van cijfers houden. Financieel management is namelijk niet altijd makkelijk te doorgronden vanwege het jargon en de cijfermatige benadering. In het boek worden begrippen daarom compact en helder uitgelegd. En zijn er gevarieerde opdrachten en casussen waarbij de nadruk ligt op toepassing van financiële principes en niet op pure rekenvaardigheid. Verder worden bedrijfseconomische vraag stukken in verband gebracht met bedrijfskundige thema's zoals beleidsvorming en besluitvorming. De kosten en baten worden verbonden met keuzeprocessen in organisaties waardoor inzicht ontstaat in het belang van de financiële zienswijze. Achterin het boek zijn er heldere uitwerkingen, zodat de student zichzelf kan bijsturen.Het digitale e-book van Kosten en baten met beleid, met extra toetsen en met feedback, is te raadplegen via de onlineomgeving van Bookshelf.Auteur Piet Verstegen (1959) is docent en onderzoeker bij het lectoraat voor de hbo-opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland. Hij verzorgt economische, bedrijfskundige en veranderkundige colleges aan studenten uit alle studiejaren en is actief betrokken bij onderwijsontwikkeling en afstudeerderbegeleiding. Hij studeerde Politicologie en Economie en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig de Radboud Universiteit) en was onder meer werkzaam in de woningcorporatiesector, de zorgsector en de verzekeringsbranche.

... totale kosten en de totale voordelen en vergelijk deze twee waardes om te bepalen of de baten tegen de kosten opwegen ... PDF De baten en kosten van ruimtelijk beleid en de relatie met ... ... . Neem daarna een besluit op basis van de uitkomsten van de vergelijking. De cursus is niet alleen gericht op rekenen en biedt een 'bril' om kosten en baten te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een 'delegatie' vanuit control, beleid en kennismanagement." Ira Spannenburg (Gemeente Delft) kosten en baten van dit beleid. In de drie daaropvolgende paragrafen worden schatt ... Studystore | Kosten en baten met beleid tekst + werkboek ... ... ." Ira Spannenburg (Gemeente Delft) kosten en baten van dit beleid. In de drie daaropvolgende paragrafen worden schattingen gegeven van achtereenvolgens baten, kosten en van het saldo van de baten en de kosten. De slotparagraaf gaat in op de vervolgstappen die zouden moeten worden gezet om tot een volwaardige maatschappelijke kosten-batenanalyse voor volwassen gedetineerden te komen. In vergelijking met een reguliere kosten-batenanalyse zal de opsteller van de kosten-batenanalyse in het sociale domein tegen verschillende vraagstukken aanlopen. ... kwantitatief inzicht te krijgen in de kosten en baten van een project is de diepgaande kosten-batenanalyse geschikt. De tweede casestudy onderzoekt de kosten en de baten van het participatief proces van het Plan Noorderkempen en vergelijkt deze met de kosten en de baten van een niet-participatieve variant. In de derde casestudy wordt nagegaan of de participatieve werkwijze bij de hot spot selectieprocedure binnen het biomonitoringsprogramma beter scoort dan een alternatief proces zonder participatie. De kosten en baten van schuldhulpverlening worden zichtbaar in scenario-analyses. Daarin wordt gekeken wat er gebeurt met de kosten (directe kosten en indirecte kosten) en met de kostenverdeling over de betrokken partijen, bij veranderingen in de schuldhulpverlening. Conclusies 1. Een schuldrisicogroep van 10.000 huishoudens waarvan 26,4% OMSCHRIJVING. Kosten en baten met beleid 6e druk is een boek van P.L.J. Verstegen uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789035246744 Kosten en baten met beleid maakt bedrijfseconomie begrijpelijk en toegankelijk.Dit studieboek richt zich op de bedrijfseconomie van dienstverlenende bedrijven, zowel commercieel als non-profit. Kosten en baten met beleid maakt bedrijfseconomie begrijpelijk en toegankelijk.Dit studieboek richt zich op de bedrijfseconomie van dienstverlenende bedrijven, zowel commercieel als non-profit. Vrijwel iedereen heeft te maken met dit type bedrijven bijvoorbeeld als toerist, reiziger, recreant, patiënt, cliënt, klant, burger, gedaagde, weggebruiker of leerling. Dit boek bevat vele ... Kosten en baten met beleid maakt bedrijfseconomie begrijpelijk en toegankelijk.Dit studieboek richt zich op de bedrijfseconomie van dienstverlenende bedrijven, zowel commercieel als non-profit. Vrijwel iedereen heeft te maken met dit type bedrijven bijvoorbeeld als toerist, reiziger, recreant, patiënt, cliënt, klant, burger, gedaagde, weggebruiker of leerling....