Bibliotheek PDF EPUB

Warmtewet - editie 2018 - Alex Meijer

Het beste Warmtewet - editie 2018 Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2018
DIMENSIE: 11,29
ISBN: 9780244121938
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Alex Meijer

Omschrijving:

Dit boek bevat de volledige tekst van de Warmtewet met de toelichtende teksten uit de wetsgeschiedenis bij de oorspronkelijke initiatiefwet (Stb. 2013, 325) en de Wet tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326, ) die tegelijkertijd met de initiatiefwet in werking is getreden. Deze twee wetten vormen samen de oorspronkelijke tekst van de Warmtewet. Alle toelichtende teksten bij de opvolgende wijzigingen van de Warmtewet zijn ook opgenomen. Daarnaast zijn het Warmtebesluit en de Warmteregeling opgenomen met de toelichtende teksten uit de verschillende nota s van toelichting. De aanstaande wijzigingen van de Warmtewet (Stb. 2018, 311) zijn in deze uitgave al verwerkt, naast de thans nog geldende tekst van de wet. Deze uitgave is bijgewerkt tot 1 oktober 2018.

...d de herziening reeds in juli 2014 aangekondigd ... Herziene warmtewet in werking getreden | ACM.nl ... .2 Het voorstel tot ... Warmtewet na wijziging niet meer op VvE's van toepassing. Minister Kamp van Economische Zaken is van mening dat de relatie tussen Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en huurders of eigenaren in het complex, een geheel andere is dan de relatie tussen warmteleveranciers en individuele huishoudens. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) ... 07-02-2018 34723-9Tweede nota van wijziging ... Herziene warmtewet in werking getreden | ACM.nl ... ... 07-02-2018 34723-9Tweede nota van wijziging. Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijgewerkte tekst. 07-02-2018 34723 ... De wijziging van de Warmtewet is op 6 maart door de Tweede Kamer goedgekeurd met 123 stemmen voor en 27 tegen. Deze wijzigingen komen voort uit de evaluatie die in 2015 heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie kwam op zijn beurt voort uit het feit dat er knelpunten waren bij de uitvoering van de Warmtewet. Het wetsvoorstel […] De wijziging van de Warmtewet treedt later in werking dan, zoals eerder gepland, op 1 januari 2019. Een aantal artikelen, zoals de beperking van de reikwijdte, gaat in op 1 juli 2019. De overige artikelen treden in werking per 1 januari 2020. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan Aedes laten weten. Tot 1 juli 2019 blijven de huidige wet, het huidige besluit en de ......