Bibliotheek PDF EPUB

Bouwrecht monografieen 35 - Grond voor gelijkheid - Paul Heijnsbroek

Genieten Bouwrecht monografieen 35 - Grond voor gelijkheid Paul Heijnsbroek epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2013
DIMENSIE: 10,78
ISBN: 9789078066743
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul Heijnsbroek

Omschrijving:

Bouwrecht monografieen 35 - Grond voor gelijkheid 1e druk is een boek van Paul Heijnsbroek uitgegeven bij Stichting Instituut Voor Bouwrecht. ISBN 9789078066743 In dit boek wordt betoogd dat de overheid gelijke kansen moet bieden aan alle potenti le wederpartijen als zij grond uitgeeft met het oog op de ontwikkeling van die grond. De huidige Nederlandse wetgeving voorziet niet (meer) in een verplichting daartoe, maar waarborgt alleen gelijke kansen als een gronduitgifteovereenkomst een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken inhoudt en daarmee onder het aanbestedingsrecht valt. Wanneer dat het geval is, wordt in dit boek uitgebreid onderzocht.Ook daarbuiten bestaat er grond voor gelijkheid: voor gronduitgifte met een Europese dimensie dwingt het VwEU de overheid tot het bieden van gelijke kansen. Voor nationale gronduitgifte vloeit eenzelfde verplichting voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de hand van onder meer de Europese en nationale jurisprudentie wordt in dit boek bepleit dat deze verplichtingen reeds impliciet in het huidige recht aanwezig zijn. Daarbij komen ook vragen aan de orde die voor de praktijk relevant zijn. Wat houdt het bieden van gelijke kansen in? Zijn er uitzonderingen op deze verplichtingen? En in welk geval kan een marktpartij op welke grondslag alsnog een (gelijke) kans afdwingen bij de rechter?

... doe je zelf; Dutchtuber 1 - Dit is episch! Soldaat van Oranje; Krishnamurti over ons milieu; Informatie 82 - Zien; Teksten Internationaal Migratierecht 2 ... Aanbestedingsrecht - Instituut voor Bouwrecht (IBR) ... ... 'Grond voor gelijkheid' door Paul Heijnsbroek - Onze prijs: €67,00 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen Noté /5: Achetez Grond voor gelijkheid: gelijke kansen op werken bij gronduitgifte door de overheid de Heijnsbroek, Paul: ISBN: 9789078066743 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour IBR Tracker is het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht met o.a. de online versie ... PDF Bouwrecht Monografieën ... .fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour IBR Tracker is het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht met o.a. de online versie van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht, Bouwrecht Monografieën, VBR preadviezen en overige IBR publicaties. Vraag vrijblijvend een demonstratie of offerte aan via [email protected] BOUWRECHT MONOGRAFIEËN Eerder onder auspiciën van de Stichting Instituut voor Bouwrecht verschenen mono grafieën: Nr. 1: Hoofdlijnen van een Wet op de stadsvernieuwing. Rapport van de Werkgroep Stedelijke 2 ISBN NUR , Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij. deze link - Instituut voor Bouwrecht...