Bibliotheek PDF EPUB

JEZUS DE VERBORGENE 2 - F. de Graaff

JEZUS DE VERBORGENE 2 U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,32
ISBN: 9789024255788
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: F. de Graaff

Omschrijving:

Het tweede deel van ‘Jezus de Verborgene’ geeft een nieuwe vertaling en een nieuwe uitleg van het Matthaeusevangelie. De eerste hoofdstukken 1 tot 4:12 zijn reeds in deel I behandeld.De geschiedenis van het Christendom laat dikwijls meer een omhulling, zij het een transparante, van Jezus zien dan een openbaring. Die omhulling is een beschikking, omdat de heerlijkheid van Jezus veelal onverdraaglijk is voor mensen.Toch is de bedoeling van de Evangeliën, dat de mens van het uiterlijke verstaan, de exoterische kennis, komt tot de waarachtige esoterische kennis van Jezus Zelf. Ook dit tweede deel is bedoeld als een voorbereiding tot deze inwijding.Misschien meer dan ooit is in onze tijd. waarin de kracht en de invloed van de Christelijke traditie steeds geringer lijkt te worden, nodig, dat het stof der eeuwen, dat de oorspronkelijke Bijbeltekst bedekt, wordt weggenomen opdat de oorspronkelijke glans in de huidige duisternis moge stralen.De Evangeliën van het Nieuwe Testament zijn de meest betrouwbare bronnen omtrent Jezus. Zij zijn Joodse geschriften, die in de eerste plaats bedoeld zijn als openbaring van het diepste Zelf van het Volk van Israël aan de volkeren der wereld. Dit Zelf is Jezus, de eeuwige Thorah, de wijsheid Gods, die volmaakt vlees is geworden. Vleeswording is gestalte krijgen in de wereld. Zo gezien zijn de Evangeliën, ja het gehele Nieuwe Testament te verstaan als de grote aanval van het Jodendom op de heidense volkeren en vooral op Rome. Het doel van deze aanval is niet het verderf, maar de redding der volkeren.De bewering, dat het Nieuwe Testament anti-Joods zou zijn, wordt in dit boek volkomen weerlegd: evenals de anti-Joodse laster, die vele teksten verduisterd heeft zoals* bijvoorbeeld Matth. 27:25: ‘Zijn bloed op ons en op onze kinderen'. Slechts nietingewijden kunnen tot zulke grove misverstanden komen.Dit boek geeft ook vele nieuwe mogelijkheden tot voorbereiding van een gesprek van Joden en Christenen. Het laat zien, dat het Evangelie niet oproept tot zending onder de Joden, omdat het afgezonderd blijven van het Joodse Volk onherroepelijke voorwaarde is voor het Heil der wereld en omdat de Joden de diepste esoterische kennis, die in het Evangelie ligt reeds lang kennen en erkennen, zij het op andere wijze.Dit betekent geen ‘twee wegenleer’. De enige weg is de eeuwige Thorah, die volmaakt vlees is geworden. Joden en Christenen gaan dezelfde weg, maar op verschillende wijze, totdat de Messias, die in verborgenheid in de wereld was, in heerlijkheid verschijnt.

......