Bibliotheek PDF EPUB

Recht en gezondheidszorg - H.E.G.M. Hermans

H.E.G.M. Hermans Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,31
ISBN: 9789035231054
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: H.E.G.M. Hermans

Omschrijving:

Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatieen structuurwetgeving, fi nancieringswetgeving, patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid.In dit boek wordt verder uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van medisch-ethische vraagstukken en medisch-ethische wetgeving voor de gezondheidszorg. Hierdoor worden de dilemma's duidelijk waarmee individuele beroepsbeoefenaren, managers in de zorg en gezondheidsjuristen meer en meer worden geconfronteerd. Recht en gezondheidszorg is primair geschreven voor studenten van universiteiten, hbo en managementopleidingen in de gezondheidszorg.Daarnaast is het goed bruikbaar voor professionals in de gezondheidszorg die een beeld willen krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot juridische vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg.

...itel 7 van Boek 7). Deze afdeling is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst ... Gezondheidsrecht - Wikipedia ... . In Nederland lijkt dit goed geregeld, maar het recht op preventie, dat voortvloeit uit deze rechten, en het recht op toegankelijkheid van zorg worden onvoldoende nageleefd. Gezien de grote verschillen tussen bevolkingsgroepen qua gezondheid, gebruik van de gezondheidszorg en het vermogen de juiste keuzes te maken als het gaat om gezondheid, is het belangrijk dat artsen op de hoogte zijn van ... Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op een goede gezondheid en recht op gezondheidszorg. Klik hier vo ... 'Het recht op gezondheid' - Johannes Wier Stichting ... ... Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op een goede gezondheid en recht op gezondheidszorg. Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 3 over HIV/aids en kinderrechten, General Comment nr. 15 over het realiseren van de grootst mogelijke mate van gezondheid en General Comment nr. 18 over kinderen en schadelijke praktijken. Het gezondheidsrecht is vooral een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder andere richt op de rechten van patiënten, de rechten en plichten van hulpverleners (met inbegrip van hun aansprakelijkheid) en de kwaliteit van de zorg. Ook de wijze waarop gewaarborgd wordt dat goede gezondheidszorg beschikbaar is voor ingezetenen van een land kan tot het gezondheidsrecht worden gerekend. Koop Recht en gezondheidszorg van Hermans, H.E.G.M. met ISBN 9789035237391. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Het recht op gezondheidszorg wordt - net als de meeste economische, sociale en culturele mensenrechten - beschouwd als een recht met een zogenaamd 'programmatorisch karakter.' Dat betekent grof gesteld dat de verdragsstaten 'hun best moeten doen'. Ze moeten, in de mate van het mogelijke en geleidelijk aan, het recht op ... In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat 'second opinion'. Dat is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatie en structuurwetgeving, ... Eenieder heeft in België een fundamenteel recht op gezondheidszorg.De Belgische gezondheidszorg is over het algemeen toegankelijk en betaalbaar en behoort kwalitatief tot de betere van Europa en van de wereld. Aan de basis van de goede toegankelijkheid en betaalbaarheid ligt een systeem van verplichte ziekteverzekering via ziekenfondsen, voornamelijk gefinancierd door verplichte sociale ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Recht en gezondheid...