Bibliotheek PDF EPUB

Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb - F.J.P.M. Haas

F.J.P.M. Haas Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2019
DIMENSIE: 11,71
ISBN: 9789013149470
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: F.J.P.M. Haas

Omschrijving:

Houdt u zich bezig met het opleggen, bestrijden of beoordelen van fiscale boetes aan belastingplichtigen en mededaders? Dan weet u dat sinds de invoering van de 4e tranche AWB de groep van mogelijke daders aanzienlijk is uitgebreid. Deze brochure geeft op handzame wijze een volledig overzicht van het fiscale boeterecht sinds deze invoering. Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze invoering kunnen niet langer alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. Net als personen die daartoe opdracht gaven. Met de invoering worden ook meerdere begrippen en leerstukken uit het strafrecht # zoals dat van de strafuitsluitingsgronden # van directe betekenis. Deze komen op gestructureerde wijze aan bod. Hiernaast gaat de brochure, mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad, uitgebreid in op het boeterecht na het inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014. Kortom, u vindt in deze brochure een volledig overzicht van het actueel geldend fiscale boeterecht. Een realiteit die sinds de invoering van de 4e tranche AWB ingrijpend is veranderd. Op toegankelijke wijze maakt de bundel u wegwijs binnen wet- en regelgeving en jurisprudentie, waarmee deze van grote waarde is voor iedere professional met raakvlakken met fiscale boetes.

...nvoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht ... Fiscale boeten onder de vierde tranche… - voor €64,95 ... . Met deze invoering kunnen niet langer alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. men in onder meer de Awr, langs de boeg van de vierde tranche Awb ook tot boete oplegging aan bijvoorbeeld belastingad viseurs en accountants kunnen leiden. Er moet dan wel sprake zijn van een situ atie waarin de beboet ... PDF VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK - Managementboek.nl ... . Er moet dan wel sprake zijn van een situ atie waarin de beboetbare gedraging gepleegd wordt door de belastingplich tige in samenwerking met de belasting adviseur of accountant die als ... Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb op boekenliefde.nl. Voeg toe aan verlanglijst: Mail naar vriend(in) /collega ... Met de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in 2009 is het fiscale boeterecht ingrijpend gewijzigd. Sindsdien kunnen niet alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet maar kan de inspecteur ook fiscale boeten opleggen aan degenen die fiscale overtredingen medeplegen, daaraan feitelijk leiding hebben gegeven of daartoe opdracht hebben gegeven. Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb (e-Book) Prijs: € 69,00 formeelrechtelijke (processuele) aard. De vierde tranche daarentegen bracht naast verdere veranderingen in het formele recht ook verregaande materieelrechtelijke wijzigingen. Wellicht de belangrijkste daarvan voor de fiscale praktijk is de aanzienlijke uitbreiding van de kring van personen aan wie de Belastingdienst een boete kan opleggen. Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de vierde tranche van de Algemen...