Bibliotheek PDF EPUB

Fiscaal actueel - De onzakelijke lening - P.G.H. Albert

Je vindt hier Fiscaal actueel - De onzakelijke lening pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2017
DIMENSIE: 9,67
ISBN: 9789013144499
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: P.G.H. Albert

Omschrijving:

Het leerstuk van de onzakelijke lening is ontstaan met het arrest van 25 november 2011 en de vele andere arresten die de Hoge Raad daarna nog over dit onderwerp heeft gewezen. De onzakelijke lening ordent de arresten en behandelt de belangrijkste onduidelijkheden met veel voorbeelden en structuurschema#s. Aan bod komen thema#s als de fiscale gevolgen van het tenietgaan of de overdracht van een onzakelijke lening - en de verkoop van aandelen in de crediteur of debiteur van een onzakelijke lening. Achtereenvolgens worden deze onderwerpen besproken: · verschil tussen eigen en vreemd vermogen · jurisprudentie (alle arresten van de Hoge Raad) · definitie van de onzakelijke lening · theorie achter de onzakelijke lening · eisen waaraan een lening moet voldoen om onzakelijk te zijn · de simultaanuitzondering · rente en gevolgen van onzakelijkheid voor de rente · fiscale gevolgen van het tenietgaan van een onzakelijke lening · samenloop tussen een onzakelijke lening en bijvoorbeeld (ont) voeging en valutaresultaten · inkomstenbelasting (terbeschikkingstellingsregeling en winst uit onderneming)

...g afsluiten. Onzakelijke lening op balans bv ... De onzakelijke lening - MKB Fiscaal Juristen ... . Als wij de hele lening als inkomsten van u hebben aangemerkt, kan de lening niet meer als lening op de balans van uw bv staan. Wij hebben de lening immers aangemerkt als een definitieve betaling aan u. Het is dan ook niet mogelijk dat de bv de lening afwaardeert. de onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting een zeer interessant en dynamisch onderwerp is waarover in de praktijk veel wordt gesproken en geschreven. Ik vond het bijzonder verhelderend om de v ... Actueel - Jongbloed Fiscaal Juristen ... . Ik vond het bijzonder verhelderend om de verschillende meningen en opinies betreffende de onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting te analyseren en te verwerken in mijn scriptie. Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professional In de standaardarresten van 2011 werden de fiscale gevolgen van de onzakelijke lening (géén aftrek afwaarderingsverlies, wél belaste/aftrekbare rente tegen een gecorrigeerd niveau) nader toegelicht en ook in de jaren daarna vulde de Hoge Raad de definitie én fiscale gevolgen van de onzakelijke lening nader in. Zo bepaalde de Hoge Raad dat naast de onzakelijke lening omhoog ook de ... Heeft een onzakelijke lening geen waarde meer, dan kan het idee ontstaan om de lening kwijt te schelden. Maar pas op! Een kwijtschelding kan leiden tot een belaste dividenduitkering. Een vennootschap heeft een onzakelijke lening van € 200.000 verstrekt aan de dochter van de dga. De dochter kan de lening inmiddels niet meer terugbetalen. De Hoge Raad heeft in zijn basisarrest van 25 november 2011, 08/05323, BNB 2012/37, mede om redenen van eenvoud, daarom de vuistregel geformuleerd dat "de rente op de onzakelijke lening wordt gesteld op de rente die de gelieerde vennootschap zou moeten vergoeden indien zij met een borgstelling van de concernvennootschap onder overigens gelijke voorwaarden van een derde zou lenen". Het leerstuk van de onzakelijke lening is ontstaan met het arrest van 25 november 2011 en de vele andere arresten die de Hoge Raad daarna nog over dit onderwerp heeft gewezen. De onzakelijke lening ordent de arresten en behandelt de belangrijkste onduidelijkheden met veel voorbeelden en structuurschema#s. Aan bod komen thema#s als de fiscale gevolg Alle onzakelijke lening ... Om een door een BV verstrekte lening fiscaal af te kunnen waarderen, moet sprake zijn van een oninbare vordering. ... waardoor de lening niet als oninbaar kan worden aangemerkt, oordeelt de rechtbank in Lees meer. Rechtspraak, oninbare vorderingen, onzakelijke lening. Mogelijk kunnen de leningsvoorwaarden worden aangepast, kan de lening worden gesplitst of kan voor een andere wijze van kapitaliseren worden gekozen. Onze dienstverlening. VERDER heeft veel expertise op het gebied van de onzakelijke lening. We helpen in dit verband bij voorkeur te voorkomen dat een lening fiscaal als 'onzakelijk' kwalificeert. De leningen waren daarom onzakelijk. Gevolg was dat de BV de leningen niet ten laste van haar winst mocht afwaarderen. Het debiteurenrisico ligt bij een onzakelijke lening in de kapitaalsfeer. Dat geldt volgens de Hoge Raad ook voor het risico dat de rente over de onzakelijke lening niet wordt betaald. Onzakelijke leningen - Fiscaal actueel (boek, paperback, ISBN 9789013108149). Sinds het arrest HR 9 mei 2008 houdt het verschijnsel van de onzakelijke lening de fiscale gemoederen in Nederland bezig. In dat arrest ging het om een onzakelijke lening 'omhoog' (lening van een... Onzakelijke lening. Naast de 3 hierboven genoemde uitzonderingen kan een lening als onzakelijke lening kwalificeren. In dat geval is verlies op de lening mogelijk niet fiscaal aftrekbaar in box 1. Voor de beoordeling of een lening onzakelijk is, worden zekerheden, looptijd en aflossingsschema als vaststaand beschouwd. Actueel: Cliëntenportaal: Contact: Actualiteiten: Fiscaal nieuws: Vacatures: Onzakelijke lening. Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander niet zou hebben willen nemen. 28ste Maastrichts Fiscaal Symposium: De onzakelijke lening en het MKB De onzakelijke lening houdt de fiscale praktijk volop bezig. ... adviespraktijk en van de Belastingdienst zullen ieder deze problematiek belichten en met u van gedachten wisselen over de actuele stand van zaken. De doelgroep is: fiscale adviseurs, ... boek Als de bougainville bloeit Kate Furnivall epub. Boek Andrea Palladio, 1508-1580 M. Wundram and T. Pape pdf. Boek Atas Michelin Frankrijk 2017 pdf. boek Bijzonder druk A. Tulleners epub. boek BLUN Karin Hazendonk epub. Boek Bosecologie en bosbeheer Jan Ouden pdf....