Bibliotheek PDF EPUB

Strategisch beheer van informatiesystemen - R. van der Pols

Genieten Strategisch beheer van informatiesystemen R. van der Pols epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2005
DIMENSIE: 8,66
ISBN: 9789039522103
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: R. van der Pols

Omschrijving:

Strategisch beheer van informatiesystemen 1e druk is een boek van R. van der Pols uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789039522103 Het overgrote deel van de informatiesystemen die een informatie-intensieve organisatie over vijf jaar gebruikt is er al: het zijn de systemen die men nu gebruikt. Met deze bestaande informatievoorziening zal een organisatie dus de komende jaren haar bedrijfsprocessen uitvoeren en men is voor handhaving van de concurrentiepositie afhankelijk van deze informatievoorziening.Dit besef is binnen organisaties niet wijdverspreid. Men realiseert zich onvoldoende dat de wijze waarop men nu omgaat met het beheer en onderhoud van informatiesystemen en de informatievoorziening bepalend is voor de slagkracht van de hele organisatie.Men realiseert zich tevens onvoldoende dat bij het doen van investeringen in de bestaande omgeving ruimte is voor terugverdientijden van vijf jaar en meer. Ook beseft men zich niet voldoende dat het beheer in een langetermijnperspectief moet worden uitgevoerd.Strategisch beheer wordt dus belangrijk.In dit boek wordt middels de Public Domain standaarden ASL en BiSL ingegaan op de wijzewaarop beheer en onderhoud van informatievoorzieningen en informatiesystemen wordtuitgevoerd. Het gaat vooral in op applicatiebeheer (het onderhoud en vernieuwing vaninformatiesystemen) en functioneel beheer (de aansturing van de ICT vanuit het bedrijfsproces).Naast veel aandacht hoe de operationele beheerprocessen worden uitgevoerd, wordt er ookuitgebreid ingegaan op de strategische processen. Klant- en ICT-organisaties kunnen leren omte gaan met strategische processen, teneinde in te spelen op de grote ontwikkelingen in degebruikersprocessen en daarop pro-actief te acteren.De doelgroep is studenten HBO, zowel bedrijfskunde als informatica. Het boek is zowel breedals diepgaand. Door de modulaire opzet kan men eenvoudig onderwerpen of blokkenoverslaan.

...En niet in de laatste plaats bij strategisch informatiebeleid ... Strategisch beheer van informatiesystemen vergelijken en ... ... . Voor niet-functioneel beheerders die graag willen begrijpen waarom functioneel beheer het liefst eerste rang zit bij de keuze en implementatie van een informatiesysteem. Een documentair informatiesysteem ondersteunt het beheer en het onderhoud van documenten, boeken, tijdschriften, artikelen, beeld en geluid. Een documentair systeem helpt de gebruiker zoeken naar de gewenste informatie op een snelle manier, onder meer door het gebruik van trefwoorden. Het belang van het werk van Looijen is het benadrukken van ... PDF Voorbeeld informatiebeveiligingsbeleid gemeenten ... . Het belang van het werk van Looijen is het benadrukken van de rol van beheer en exploitatie naast de - tot dan toe overheersende - aandacht voor het ontwikkelen en installeren van informatiesystemen. Met de beschrijving van de beheervormen functioneel, applicatie- en technisch beheer en de daarbij behorende taakgebieden legde hij een degelijke basis voor het structureren van het vakgebied. Beschikbaarheid, beveiliging, betrouwbaarheid en performance van informatiesystemen worden steeds belangrijker, en de eisen die eraan worden gesteld, worden steeds hoger. Maarten Looijen en Louis van Hemmen komen nu met een complete herziening van het standaardwerk Beheer van Informatiesystemen. Het beheer van informatievoorziening is in veel organisaties nog steeds een onderontwikkeld gebied; ... En tenslotte wordt het verhogen van de beveiligingsgraad van informatiesystemen een bijna onmogelijk zaak. ... Het Service Level Management en Service Management op strategisch niveau zijn dan belegd bij de informatiemanager....